hulpverhalen in de groep

begeleiding van de hele klas d.m.v. pedagogische hulpverhalen

Soms loopt het niet lekker in een groep. Bepaalde gebeurtenissen, zoals ruzies tussen kinderen, conflicten tussen ouders, pestgedrag of vermeend pestgedrag,  haantjesgedrag, meidenvernijn, gedoe door sociaal mediagebruik, (on)bewust onhandig sociaal gedrag, kunnen het werkplezier en sociale veiligheid binnen een groep negatief beïnvloeden. Hulpverhalen kunnen dan de sociale weerbaarheid en welzijn vergroten.

Wat kun je als school doen om het welbevinden in de groep te vergroten? Ik werk met pedagogische hulpverhalen. Verhalen inspireren, motiveren en geven nieuwe inzichten om tegen bepaalde situaties aan te kijken. Problemen of vervelende gebeurtenissen uit het verleden van een groep kunnen veilig worden aangekaart. Zeker in een klas waar de leerlingen nog niet het achterste van hun tong durven laten zien, zijn verhalen een veilige manier om te leren omgaan met jezelf en elkaar. Net zoals in het echte leven gaat ook in mijn verhalen alles met vallen en opstaan. In de verhalen komen de Deugden (karaktereigenschappen)  aan bod, zoals vriendelijkheid, rekening houden met elkaar, hulpvaardigheid, humor, assertiviteit, tact, zelfvertrouwen, mildheid, enz. en in welke omstandigheden je het één en ander kunt inzetten. Veel vaardigheden, overtuigingen en timingsmomenten, die nodig zijn om te komen tot zinvol, authentiek gedrag binnen een groep verwerk ik soepel in de verhalen. De leerkracht(en) van de groep en ik kijken ook steeds wat de groep volgens ons nodig heeft en spelen daar met de verhalen op in.

 


praktische zaken

Voor wie? Voor klassen en scholen, die de sociale veiligheid en / of welzijn binnen een groep willen verbeteren vanaf kleuters t/m groep 8.
uw investering: offerte.
waar? Bij u op de basisschool.
Beschik-baarheid: in overleg.

Interesse of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

wie is Theo Klungers? gecertificeerd / gediplomeerd als leerkracht, therapeut, communicatietrainer, sociale vaardigheidstrainer, mediator, enz… en tevens lid van Stichting Vertellen.