Algemene voorwaarden & privacyregeling

 1. Betaling van een ouderavond, workshop, congres of therapie geschiedt achteraf. U dient de rekening binnen twee maanden te voldoen.
 2. Posicom behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals ziekte en barre weersomstandigheden de activiteit voor Posicom kosteloos te annuleren of in overleg met u te verplaatsen.  Bij een afgegeven of door de KNMI voorspelde weeralarm “code rood” vervalt een activiteit op locatie altijd! Wellicht is online uitvoeren van de activiteit dan een mogelijkheid of verplaatsing. Deze mogelijkheden worden dan met u overlegd. Kosteloos annuleren kan dan ook. Ook bij coronaveiligheid of gevoel van veiligheid kunt u kosteloos annuleren. Posicom kan ook kosteloos annuleren vanwege coronaveiligheid.
 3. Een offerte is veertien dagen geldig. Ook een eventuele datum voor een ouderavond of workshop op locatie wordt veertien dagen voor u vastgehouden.
 4. Een advies of sparren geldt als een tip voor u. U beslist zelf of u een advies van Posicom / Theo Klungers opvolgt. U draagt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.
 5. Posicom is dol op tevreden klanten en cliënten, dus als u een klacht heeft, is het streven om de klacht op te lossen.

Prvivacywet

 • Door Posicom worden geen cookies gebruikt om u te volgen of ook maar iets aan een derde partij te verkopen. De cookies zijn er alleen om de website goed te laten functioneren.
 • Alles wat u naar Posicom stuurt (per e-mail en/ of contactformulier en / of telefoon) wordt alleen bewaard, zolang ons contact duurt. Posicom geeft u vaak 14 dagen bedenktijd voor een ouderavond of een workshop. Als u van die optie geen gebruik maakt worden uw gegevens na die 14 dagen vernietigd. vernietigd.
 • Bij therapie is er sprake van bijzondere persoonsgegevens. Als u therapie komt volgen, krijgt u dit op papier. Als u na kennismaking geen gebruik gaat maken van therapie worden uw gegevens vernietigd. Volgt u wel therapie (en/of uw kind), dan worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke termijnen.
 • Bewaarde gegevens worden gebruikt voor: om contact met elkaar te hebben gedurende de opdracht en voorbereidingen en afronding van de opdracht. Voor het doen van belastingaangifte. Uw factuur blijft dus bestaan, zolang de termijn van het bewaren van belastingmateriaal is.
 • Contacten met derden betreft alleen de verwerking van de facturen en belastingen via een administratiekantoor, dat ook geheimhouding heeft (behalve als de rechter anders bepaalt).
 • Therapie kan plaats vinden in de eigen praktijk te Weesp en ook via beeldbellen. Dat beeldbellen is AVG-proof.

Privacy met betrekking tot therapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Theo Klungers (de therapeut) valt onder het tuchtrecht van TCZ.

De voorwaarden zijn gewijzigd vanaf 13 juli 2020.