Algemene voorwaarden & privacyregeling

  1. Betaling van een lezing, sparren over pesten, een workshop of congres geschiedt achteraf. U dient de rekening binnen twee maanden te voldoen.
  2. Posicom behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals ziekte, falend vervoer, falende onlinesystemen en barre weersomstandigheden de activiteit voor Posicom kosteloos te annuleren of in overleg met u te verplaatsen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. Bij een afgegeven of door de KNMI voorspelde weeralarm “code oranje” en/of “code rood” vervalt een activiteit op locatie altijd! Wellicht is online uitvoeren van de activiteit dan een mogelijkheid of verplaatsing. Deze mogelijkheden worden dan met u overlegd. Kosteloos annuleren kan dan ook. Ook bij coronaonveiligheid of gevoel van veiligheid kunt u kosteloos annuleren. Posicom kan ook kosteloos annuleren vanwege coronaonveiligheid.
  3. Een offerte is veertien dagen geldig. Ook een eventuele datum voor een lezing wordt veertien dagen voor u vastgehouden.

Prvivacywet

  • Door Posicom worden geen cookies gebruikt om u te volgen of ook maar iets aan een derde partij te verkopen. De cookies zijn er alleen om de website goed te laten functioneren.
  • Alles wat u naar Posicom stuurt (per e-mail en/ of contactformulier en / of telefoon) wordt alleen bewaard, zolang ons contact duurt. Posicom geeft u vaak 14 dagen bedenktijd voor een ouderavond of een workshop. Als u van die optie geen gebruik maakt worden uw gegevens na die 14 dagen vernietigd.

 

De voorwaarden zijn gewijzigd vanaf 26 maart 2023.

Ga hier naar de contactgegevens om  meer informatie op te vragen of om een afspraak te maken.