Algemene voorwaarden

 1. Betaling van een ouderavond, workshop, groepsobservatie & advies op locatie en therapie / coaching geschiedt achteraf. U dient de rekening binnen twee maanden te voldoen.
 2. Posicom behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht, zoals ziekte en barre weersomstandigheden de activiteit voor Posicom kosteloos te annuleren of in overleg met u te verplaatsen.  Bij een afgegeven weeralarm rood vervalt een activiteit altijd!
 3. Een offerte is veertien dagen geldig. Ook een eventuele datum voor een ouderavond of workshop op locatie wordt veertien dagen voor u vastgehouden.
 4. Een advies of sparren geldt als een tip voor u. U beslist zelf of u een advies van Posicom / Theo Klungers opvolgt. U draagt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.
 5. Als u therapie volgt geldt het, dat Theo Klungers (de therapeut) valt onder het tuchtrecht.
 6. Posicom is dol op tevreden klanten en cliënten, dus als u een klacht heeft, is het streven om de klacht op te lossen.

Prvivacywet

 • Als u uw gegevens verstuurd gebeurt dit versleuteld.
 • Door Posicom worden geen cookies gebruikt om u te volgen of ook maar iets aan een derde partij te verkopen. De cookies zijn er alleen om de website goed te laten functioneren.
 • Alles wat u naar Posicom stuurt (per e-mail en/ of contactformulier en / of telefoon) wordt alleen bewaard, zolang ons contact duurt. Posicom geeft u vaak 14 dagen bedenktijd voor een ouderavond of een workshop. Als u van die optie geen gebruik maakt worden uw gegevens na die 14 dagen vernietigd. vernietigd.
 • Bij therapie is er sprake van bijzondere persoonsgegevens. Als u therapie komt volgen, krijgt u dit op papier. Als u na kennismaking geen gebruik gaat maken van therapie worden uw gegevens vernietigd. Volgt u wel therapie (en/of uw kind), dan worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke termijnen.
 • Bewaarde gegevens worden gebruikt voor: om contact met elkaar te hebben gedurende de opdracht en voorbereidingen en afronding van de opdracht. Voor het doen van belastingaangifte. Uw factuur blijft dus bestaan, zolang de termijn van het bewaren van belastingmateriaal is.
 • Contacten met derden betreft alleen de verwerking van de facturen en belastingen via een administratiekantoor, dat ook geheimhouding heeft (behalve als de rechter anders bepaalt)..

De voorwaarden zijn gewijzigd vanaf 21 oktober 2018.