pesttest

Klik hier om de pesttest te downloaden

gratis pesttest van Posicom – inleiding

Hieronder vindt u de handleiding om op zeer eenvoudige wijze de pesttest van Posicom af te nemen. De test kan u inzicht geven over de sociale veiligheid in de klas op het gebied van pesten. De test vraagt naar eigen beleving en bevraagt de peergroep. Er is bewust gekozen voor een papieren versie i.v.m. privacy en digitale veiligheid. De pesttest is af te nemen vanaf groep vier van het basisionderwijs en het voortgezet onderwijs.

de pesttest- de handleiding voor de afnemer van de pesttest

 

  1. Heel belangrijk: leg goed het verschil uit tussen ruzie, plagen en pesten: meer info…
  2. Het afnemen van de pesttest is het begin van de pestaanpak en kun je laten volgen door een plan van pestaanpak, indien dat nodig is.
  3. De test wordt de eerste keer altijd anoniem ingevuld en na de eerste keer mag het kind zelf kiezen.
  4. Neem de testvragen één voor één door met de leerlingen.
  5. De leerkracht loopt NIET rond, maar help alleen als een kind om hulp vraagt.
  6. Haal het formulier van de kinderen in de klas kris kras op, dus niet netjes op volgorde, om te voorkomen, dat men vanuit de volgorde weet van wie de pesttest is..
  7. Na afloop van een eventueel verbeterplan is het herhalen van de test zinvol, om na te gaan of het verbeterplan gewerkt heeft (= minder tot bijna geen pestgedrag).
  8. de test afnemen op een plek, waar een kind zich veilig voelt en niet de ogen van medeleerlingen voelt. Ook volwassenen moeten niet in de beurt komen als een kind de test doet, want een kind kan dan het gevoel krijgen, dat de volwassene kijkt wat hij of zij invult.
  9. Om te voorkomen dat een pester een gepeste onder druk gaat zetten is het heel belangrijk dat de test in een keer wordt afgenomen voor een pauze of voor een vrij moment (gym, spel, pauze, enz). De leerkracht dient te benadrukken dat deze test er is om ervoor te zorgen dat iedereen pestvrij op school kan werk en leven. De test is bedoeld om de sfeer in de groep nog fijner te krijgen.
  10. Indien een kind invult dat het nooit gepest wordt of een keer per jaar is er m.i. geen pestprobleem voor dit kind. De test vraagt ook naar waar er gepest wordt. U kunt daardoor snel in kaart brengen waar de onveilige situaties / plekken zich bevinden.

 

De pesttest voor de leerlingen

Hieronder vindt u de download om de pesttest te openen en te kunnen printen. De pesttest is gratis!

Klik hier om de pesttest te downloaden.

Succes!