pesttest

 Klik hier de pesttest te downloaden

gratis pesttest van Posicom – inleiding

Hieronder vindt u de handleiding om op zeer eenvoudige wijze de pesttest van Posicom af te nemen. De test kan u inzicht geven over de sociale veiligheid in de klas op het gebied van pesten. De test vraagt naar eigen beleving en bevraagt de peergroep. Er is bewust gekozen voor een papieren versie i.v.m. privacy en digitale veiligheid. De pesttest kan afgenomen worden vanaf groep vier van het basisionderwijs en het voortgezet onderwijs.

de pesttest- de handleiding voor de afnemer van de pesttest

 

  1. Heel belangrijk: leg goed het verschil uit tussen ruzie, plagen en pesten: meer info…
  2. Het afnemen van de pesttest is het begin van de pestaanpak en zal gevolgd kunnen worden door een plan van pestaanpak, indien dat nodig is.
  3. De test wordt de eerste keer altijd anoniem ingevuld en na de eerste keer mag het kind zelf kiezen.
  4. Neem de testvragen één voor één door met de leerlingen.
  5. De leerkracht loopt NIET rond, maar help alleen als een kind om hulp vraagt.
  6. Het formulier van de kinderen wordt in de klas kris kras opgehaald, dus niet netjes op volgorde, waardoor achterhaald kan worden van wie het formulier afkomstig is.
  7. Na afloop van een eventueel verbeterplan wordt de test herhaald, om te kijken of het verbeterplan gewerkt heeft (= minder tot bijna geen pestgedrag).
  8. de test wordt op een plek afgenomen, waar een kind zich veilig voelt en niet de ogen van medeleerlingen voelt. Ook volwassenen moeten niet in de beurt komen als een kind de test doet, want een kind kan dan het gevoel krijgen, dat de volwassene kijkt wat hij of zij invult.
  9. Om te voorkomen dat een pester een gepeste onder druk gaat zetten is het heel belangrijk dat de test in een keer wordt afgenomen voor een pauze of voor een vrij moment (gym, spel, pauze, enz). De leerkracht dient te benadrukken dat deze test er is om ervoor te zorgen dat iedereen pestvrij op school kan werkenen leven. De test is bedoeld om de sfeer in de groep nog fijner te krijgen.
  10. Indien een kind invult dat het nooit gepest wordt of een keer per jaar is er m.i. geen pestprobleem voor dit kind. De test vraagt ook naar waar er gepest wordt. U kunt daardoor snel in kaart brengen waar de onveilige situaties / plekken zich bevinden.

 

De pesttest voor de leerlingen

Hieronder vindt u de download om de pesttest te openen en te kunnen printen. De pesttest is gratis!

 Klik hier om de pesttest te downloaden.

Succes!

Even sparren over de uitslag van de pesttest?

Het kan zijn, dat u over (de uitslag van) de test wilt sparren. Dat kan. Kijk dan alstublieft op de pagina sparren over pesten.