Tips en bibliotheek tegen pesten en cyberpesten en voor sociale veiligheid

Nieuw geplaatst in bibliotheekZeer handig

Nederlands Jeugdinstituut onderwerp pesten

erkende interventies m.b.t. pesten door het Nederlands Jeugd Instituut

Pesttest

– wettelijke bepaling sociale veiligheid van leerlingen op school (onderwijsinspectie)

Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO-Raad en VO-raad

readers van Posicom over pesten en over groepsprocessen


Inhoudsopgave

1.tips tegen pesten voor scholieren;

2.tips tegen pesten voor de ouder(s) / verzorger(s);

3.tips tegen pesten voor scholen / TSO / NSO / BSO;

4.tips tegen pesten op het werk;

5..tips tegen pesten in de buurt;

6.tips tegen cyberpesten / digitaal pesten;

7.tips tegen pesten voor therapeuten.

8.Links met nog meer tips over aanpakken (en/of voorkomen) van pesten.

9.Downloads van beschikbare artikelen van de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW) en de reader “Van een moeilijke groep naar een prettige groep”.     

10. Media: verwijzingen naar boeken, artikelen en DVD’s over pesten.

11. Spelen & spelletjes die pesten voorkomen en aanpakken door te investeren in groepsprocessen.

12. websites van anti-pestmethodes,  sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen.

13. Filmpjes over pesten.

14. Gedichten over pesten en / of korte verhalen. 

15  Voorbeelden van pestprotocollen.  

16. Artikelen over pesten

17. Wetgeving m.b.t. veiligheid en pesten.

Heb je / heeft u zelf nog een goede tip, die hier niet bij staat, stuur de tip dan a.u.b. op via contact, dan kijk ik of ik de tip erbij plaats. 

Terug naar home.1. tips tegen pesten voor scholieren

 

tips voor het gepeste kind   

 • Het klinkt misschien gek,maar het kan helpen, als je dat wil, om op dit moment heel bewust te beslissen, dat je geweldloze stappen gaat ondernemen om het pesten te doen stoppen. Een bewuste keuze maakt je sterker. Ook al weet je nog niet hoe je dat gaat doen en wie je om hulp vraagt, dat geeft niet. Maar kies bewust voor het feit dat je het pesten gaat aanpakken. Stap voor stap.

 

 • Doe het niet alleen maar vraag hulp aan je ouders, broer of zus, vrienden / vriendinnen, juffen, meesters, enz. Bespreek met ze hoe ze jou kunnen helpen. Sommige vrienden / vriendinnen durven niet altijd en overal te helpen. Heb daar respect voor. Bedank ze, dat ze je willen helpen ook al durven ze dat op dit moment misschien (nog) niet.

 

 • Weet je nog wanneer het pesten is ontstaan? Als pesten is ontstaan na een ruzie helpt het vaak om de
  toenmalige ruzie uit te praten. Vraag een juf of meester, van wie jij vindt, dat hij of zij goed problemen mee kan helpen oplossen te bemiddelen. Pesten dat ontstaan is uit een ruzie, is vaak op deze manier goed op te lossen. Bedenk dat jij de ruzie van toen anders kan hebben ervaren dan de pester. Lees meer….

 

 • Het kan handig zijn te weten waarom iemand jou pest, ook al mag iemand jou niet pesten. Vraag het eens
  na bij een paar mensen die je vertrouwt. Word niet boos als ze iets zeggen wat jou niet bevalt, zolang ze dit tegen jou zeggen om je te helpen. Misschien kun je er wat mee.

 

 • Je hebt wellicht al gemerkt, dat bewijsmateriaal bij pesten vaak moeilijk is. Als je gepest wordt op school en er hangen camera’s probeer dan in het zicht van de camera te komen.

 

 • Zorg dat je sterk overkomt. Goed staan, stevig (weg)lopen een krachtig stemgebruik, zonder te schreeuwen, een goede ademhaling om relaxt te blijven Dit kun je leren, bijvoorbeeld bij karate of een Sta Sterk Training.

 

 • Probeer te voorkomen dat je gaat huilen, waar de pester of meelopers bij zijn. Zij vinden dat vaak leuk als je gaat huilen, ook al is dat natuurlijk niet zo. Uithuilen bij je ouders en andere mensen die van je houden is natuurlijk prima. Uithuilen bij een knuffel of huisdier kan ook opluchten.

 

 •  Probeer jezelf in de hand te houden en ga niet door het lint, want dat vindt een pester vaak grappig en anderen krijgen daardoor vaak minder sympathie voor je.

 

 • Sommige gepeste kinderen bemoeien zich ongevraagd steeds met andere kinderen, hetgeen kan leiden tot irritatie en / of pestgedrag. Zeker als dat bemoeien moraliseren wordt (andere kinderen vertellen wat wel en niet mag, bijvoorbeeld praten in de klas als de leerkracht even uit de klas is) kan leiden tot pestgedrag en dat ook andere kinderen je irritant gaan vinden. Tip: bemoei je met je eigen zaken, als je zelf ook met rust gelaten wil worden. Zeg alleen ergens iets van als je er zelf last van hebt, bijvoorbeeld als je buurman steeds met zijn pen zit te tikken, terwijl jij met je werk bezig bent. Uiteraard eerst vriendelijk vragen of hij daarmee wil stoppen. Gaat hij door herhaal dan je vraag wat strenger. Gaat hij nog door vertel dan dat je het gaat melden bij juf/meester. Gaat de buurman nog door met tikken, ga het dan melden bij de leerkracht.

 

 • Wees vriendelijk tegen mensen die jou niet pesten. Groet ze minimaal één keer per dag. Sommige kinderen die gepest worden gaan tegen iedereen mopperen en chagrijnig doen. Als je dat lang genoeg doet (hoe begrijpelijk misschien ook) willen mensen je niet meer helpen!!!! Sommige kinderen vinden het dan soms zelfs logisch dat je gepest wordt, ook al is dat natuurlijk niet logisch.

 

 • Als je gepest wordt, probeer dan geen goede maatjes te worden met de pesters en meelopers, maar kijk eens naar de kinderen, die jou met rust laten. Zorg dat jij een goede vriend voor hen bent. Kinderen die betrouwbare vrienden zijn voor anderen en dat volhouden hebben meer kans om vrienden krijgen. Als iemand jouw vriend of vriendin niet wil zijn, laat hem of haar dan met rust. Je kunt diegene natuurlijk wel blijven groeten. Meer tips over vrienden lees je hier…
 • Schrijf per dag eens op wie jou met rust lieten of vriendelijk tegen je waren. Dat kan heel goed helpen om
  je een beter gevoel te geven.

 

 • Zoek buiten de groep mensen met wie je iets samen doet en dat aansluit bij wat jij ook leuk vindt, zoals:
  karate, in een bandje spelen, een sport, gamen, dansen, toneel spelen, tekenen, enz…

 

 

tips voor de pester 

 • Als je in de klas of club andere kinderen pest is dat voor hen niet leuk. Vaak weten gepeste kinderen na dertig jaar nog precies wie hun leven verknalde op school. Wil je dat? Wellicht heeft het kind dat jij pest ooit iets tegen jou gezegd, gedaan of je op een andere manier gekwetst, waardoor je bent gaan pesten. Het kan ook zijn dat zijn ouders vervelend tegen jou of jouw ouders heeft gezegd of gedaan. Dan is het pesten dus ontstaan uit een conflict. Een conflict kun je uitpraten. Hoe moeilijk dat misschien ook lijkt, maar je kunt altijd hulp vragen aan een volwassenen die je vertrouwt en die het gepeste kind ook vertrouwt, bijvoorbeeld een leraar / lerares.

 

 • Het kan ook zijn dat je pest omdat jij je onprettig voelt. Je kunt dan beter proberen te kijken hoe jij je prettiger kunt voelen zonder te pesten. Praat eens met iemand die jij vertrouwt over dingen die ervoor zorgen dat jij je minder prettig voelt.

 

 • Misschien pest je om de baas te spelen. Bedenk wel dat hoe ouder je wordt hoe meer mensen een hekel aan je gedrag gaan krijgen. Als jij leiderskwaliteiten hebt is dat heel mooi. Je kunt je leiderskwaliteiten ook inzetten om een prettige sfeer in de groep te krijgen. Wellicht kun je aan een juf of meester vragen om je te helpen een goede leider te worden, die acties bedenkt waar iedereen blij van wordt. Zulke leiders zijn fijn voor andere mensen. Mensen gaan dan vaak ook aardiger tegen je doen, als jij ook aardig doet. Vriendelijke kinderen zijn geliefd bij andere kinderen. En als je dan ook nog een leider bent……prachtig toch?

 

 • Sommige pesters durven niet te stoppen met pesten, omdat ze bang zijn dat andere kinderen hen dan niet meer stoer vinden. Maar als jij gewoon aankondigt dat je stopt met pesten, dan vinden de meeste kinderen dat juist heel erg stoer!!! Doe het gewoon.

 

 • Als je pest omdat je het moeilijk vindt met andere mensen om te gaan, neem dan iemand in vertrouwen (juf, meester, of… en je ouders) en maak een plan hoe je beter met andere kan leren omgaan. Echt je leven wordt stukken leuker als dat lukt.Als je digitaal wordt gepest, dus cyberpesten, dan kun je veel informatie vinden als je scrollt naar nr. 6 op deze pagina. Nr. 6 gaat over cyberpesten / digitaal pesten.  

 

 

Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): plagen – ruzie pesten
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.  

 

tips voor de meeloper

Als je meeloopt met de pester vraag je dan eens af waarvoor je dat doet. Want door jouw meelopen zorg jij er samen met de andere meelopers voor dat de pester blijft pesten en het gepeste kind een rotleven op school heeft. Is dat je bedoeling? Als dat niet je bedoeling is kunnen de volgende tips je misschien helpen.

 

 • Ga voor jezelf na of je meeloopt, omdat je bij de pester wilt horen. Vraag je af waarom je bij iemand wilt horen die andere mensen een rottig leven bezorgt.

 

 • Het kan ook zijn dat je bang bent voor de pester. Misschien ben je wel bang om zelf gepest te gaan worden. Op een goede training, bijvoorbeeld de Kanjertraining of de Sta Sterk Training kun je leren hoe je kunt stoppen met bang zijn.

 

 • Of wellicht geeft pesten een sensatiegevoel bij jou en vind jij dat gevoel prettig. Bedenk wel dat je andere mensen daarmee een onplezierig leven bezorgt. Als je van sensatie houdt, zoek dan met je ouders iets dat spannend is, bijvoorbeeld een spannende sport. Zo kom je toch aan een portie sensatie zonder dat je een ander daar kwaad mee doet.


Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): plagen – ruzie pesten
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.  

 

tips voor de aanmoediger 

 

Wellicht pest je niet echt en help je de pester niet met pesten, maar moedig je pesten wel aan. Dat kan doordat je erbij gaat staan, misschien iets zegt wat pijn doet voor de gepeste, moedig je de pester of meelopers aan om de tas van de gepeste om te kiepen, enz. Het kan ook zijn dat je lacht om het pesten. Pesters en meelopers gaan dan door met pesten, omdat ze een publiek hebben, die het pesten “leuk” vindt. Voor de gepeste is dat vreselijk, als publiek de pester aanmoedigt. Durf jij te stoppen of moedig je de pester aan, om in een goed blaadje bij hem of haar te komen? Waarvoor is dat dan? Ben je bang voor de pester? Hoop je zo populair te worden? Hier volgen tips die je kunnen helpen het anders te doen.

 

 • Ga er niet meer bijstaan als er gepest wordt.

 

 • Als je meeloopt om populair te worden of vrienden te krijgen, dan is er een veel betere manier. Bewezen is dat kinderen die vriendelijk zijn veel eerder vrienden hebben. Wie een goede vriend is voor een ander krijgt ook vrienden. Natuurlijk mag je ook vriendelijk blijven tegen de pester als hij of zij niet pest. En als de pester pest, ga je er niet bij staan. Dit is een goede manier om door klasgenoten vriendelijk (dus aardig) gevonden te worden.

 


Uit de reader Van pesten naar een wij-gevoel (VPNEW): plagen – ruzie pesten
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.  

 

tips voor de buitenstaander  

 

Jij bemoeit je niet met pesten in de klas. Heel erg fijn dat je niet mee pest. Dat zal de gepeste heel prettig vinden. Wellicht zou je erover na kunnen denken om de sfeer in de klas pestvrij te krijgen. Als dat je wat lijkt, lees dan verder onder helpers / verdedigers.

Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): plagen – ruzie pesten
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.

 

 

tips voor helpers / verdedigers 

 

Ik weet van volwassenen, die als kind gepest werden, dat ze geen zelfmoord hebben gepleegd, omdat er nog een paar kinderen voor hen opkwam. Je hebt helpers / verdedigers die het opkomen voor een gepeste heel eng vinden, omdat ze bang zijn zelf gepest te worden, maar het toch deden, bijvoorbeeld door het gepeste kind te groeten op de gang.! Andere verdedigers zijn niet bang voor de pesters en grijpen in en dat is ook fijn. Hieronder volgen tips voor helpers / verdedigers.

 

 • Ben je een beetje bang voor de pester dan kun je de gepeste toch helpen door hem of haar te groeten, bijvoorbeeld op de gang of buiten school. Je kunt echt heel veel voor iemand betekenen als je dat alleen al doet. Ik weet van gepeste kinderen en volwassenen, dat als iemand hen groette, ze daar de hele dag blij van waren en dat soms nog jaren later wisten.

 

 • Ben je niet bang voor de pester spreek hem of haar dan aan. Je kunt gerust zeggen, terwijl je tussen de pester en gepeste instaat: “Laat hem met rust!” Het werkt nog beter als je met enkele verdedigers / helpers afspreekt, dat je elkaar helpt. Belangrijk: als de pester stopt, kun je meteen weer vriendelijk tegen hem of haar doen.

 

 • Als helper / verdediger hoef je niet per se vrienden met de gepeste te worden. Je staat alleen niet toe dat er gepest wordt. Je mag natuurlijk wel vrienden worden. Ik ken helpers / verdedigers die goed kunnen opschieten met pester en gepeste. Dus dat kan.

 

 • Organiseer in overleg met je ouders een groepsfeestje. Hoe meer plezier je als groep maakt, des te minder er gepest wordt.

 

 • Als je als helper / verdediger vindt, dat de gepeste met sommige pestsituaties onhandig omgaat kun je als je met hem of haar alleen bent vragen of je een tip mag geven. De gepeste kan natuurlijk zelf kiezen of hij of zij dat wil en of de tip gebruikt gaat worden. Het geeft ook een fijn gevoel als je vertelt wat iemand al goed doet volgens jou.

 

 • Maak gewoon eens een gezellig praatje. Dat vindt een gepeste vaak ook leuk, net als jij waarschijnlijk.


Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): plagen – ruzie pesten
– Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.  

– Filmpje toont solidariteit populaire jongen met een gepeste jongen.

– Meer informatie over e-books en Poscomdiensten voor ouders en kinderen m.b.t. pesten…

Terug naar home.


2. tips voor ouders bij pesten op school

tips voor ouders van het gepeste kind

 

 • Niemand heeft het recht om je kind te pesten!!!!!!!! Lees a.u.b. met die bril op de onderstaande tips.Neem uw kind serieus bij een klacht over pesten. Zoek met het kind uit of het kind gepest wordt (op de persoon gericht om te kwetsen) of dat uw kind te maken heeft met een conflict. Een ander kind is boos op uw kind. Pesten mag gewoonweg niet en een conflict kan opgelost worden!
 • Als een ouder hoort dat het kind gepest wordt, trekt dat vaak ook een zware wissel op de emotie van de ouder. Probeer uw kind niet te belasten met uw emotie (huilen, schelden, enz.) Een kind heeft aan de eigen emotie genoeg. Het helpt als uw kind bij u kan uithuilen, enz. en u er voor het kind bent. Luisteren is vaak in eerste instantie al voldoende. Verschillende kinderen die ik in therapie heb, geven aan thuis niet meer alles te vertellen, omdat de ouders heel boos worden, gaan huilen, tips gaan geven zonder dat ze erom vragen of dat hun ouders tot acties overgaan, die het kind (nog) niet wil. De meeste kinderen willen graag dat hun ouders luisteren en samen met hen een plan van aanpak maken / acties ondernemen.
 • Hoe moeilijk het wellicht ook is, probeer thuis een sfeer te creëren, dat er over pesten gepraat kan worden, maar waar ook plezierige dingen aan de orde komen. Zoek de leuke kanten van het leven ook op! Ga leuke dingen doen. Sommige kinderen praten thuis niet meer over pesten, omdat ze de sfeer in huis te zwaar gaan vinden. Naast verdriet en boosheid om het pesten ook veel plezier maken. Dat is ook goed voor de andere gezinsleden. Zorg dat de andere gezinsleden ook hun tijd / aandacht krijgen van u.
 • Sommige ouders krijgen onderling ruzie over de aanpak van pesten. Zeker als het kind daarbij is, wordt uw kind daar vast niet gelukkiger van. Hierdoor is het voor het kind op school vervelend en thuis.
 • Om de bovenstaande valkuilen (voor een deel) te voorkomen kan een actieplan gemaakt worden. Een actieplan heeft m.i. als doelen: (1) het pesten te doen stoppen / verminderen (2) en daarin zelf als kind zoveel mogelijk de regie nemen. (3) Wie kunnen je daarbij helpen (pappa, mamma, leerkracht, vriendje(s) en hoe je dat kunt vragen aan hen. Een actieplan zet een kind in een actierol en haalt een kind zoveel mogelijk uit het slachtofferrol. Dat is goed voor het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van het kind. Als ouder dus opletten, dat u een kind niet steeds van zijn regiestoel rukt om de dingen zelf even te regelen.

 

 • Actieplan en rampenscenario zorgen voor behoud van de regie. Neem in een actieplan ook op wat uw kind kan doen als een bepaalde actie niet werkt en de vervolgactie ook niet werkt. Hoe meer vervolgstappen een kind heeft, des te langer heeft het regie over zijn eigen handelen.
 • Een kind moet naar school (leerplicht) dus school is medeverantwoordelijk voor de veiligheid van het kind. U mag als ouder vragen: “Welke stappen (pestprotocol) gaat school ondernemen in het doen stoppen van pestgedrag.” Hoe kan ik als ouder de school daarbij helpen. Doe het aanpakken van pesten samen. Benader de school niet als vijand, maar als bondgenoot voor een goede sfeer in de klas. Uiteraard geldt deze houding ook voor school! Als een kind echt niet meer naar school wil overleg dan kan het zzinvol zijn om met huisarts en leerplichtambtenaar te overleggen.
 • Vraag de leerkracht ook hoe zij / hij tegen het pesten aankijkt. Bedenk daarbij dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de gepeste de verschillende rollen en acties van anderen vaak prima ziet. Dus de gepeste weet wie pester, meeloper, aanmoediger, verdediger, zwijger (outsider) of helper is. Dat is belangrijke informatie! Maar gelijktijdig ziet de gepeste vaak zijn eigen rol volledig over het hoofd en dat kan school u waarschijnlijk vertellen. Ga ook na hoe het pesten volgens de school ontstaan is en wat volgens hen de oplosmogelijkheden zijn. Werk samen.
 • Zorg als het even kan voor bewijsmateriaal en namen van pesters, en meelopers. Ga met uw kind ook na welke kinderen zich neutraal opstellen en welke kinderen hem of haar soms helpen. Dat is ook handig voor school om te weten. Heeft uw school videobewaking? Vraag dan of school de beelden wil bekijken als pesten onder het oog van de camera heeft plaatsgevonden.
 • Overleg de stappen richting school met uw kind. Een kind is vaak bang dat juf of meester het pesten direct bespreekbaar maakt, waardoor het kind bang is nog meer gepest te gaan worden. Als leerkracht
  overlegde ik altijd met kind en ouder welke stappen ik in de klas zou nemen en wanneer het handig is (tijdstip) om pesten te melden en op welke wijze.
 • Pesten is m.i. alleen oplosbaar als school en ouders elkaar onderling vertrouwen en waarderen. Zeker bij het
  aanpakken van pesten. Als het vertrouwen er niet meer is en ouders en leerkrachten negatief over elkaar gaan praten, dan verpest men als volwassenen de mogelijkheid pesten goed aan te pakken! Help elkaar! Als er geen vertrouwen meer is, kan men m.i. beter uit elkaar gaan.
  Lees ook andere tips…

 

tips voor de andere ouders bij pesten op school

 

 • Pesten op school is ongezond voor elk kind en de leraar. Welke rol ze ook hebben (zie hierboven). Elk kind (en leraar: zie school) heeft een rol. Probeert u eens te achterhalen welke rol uw kind vervult. Stel daarbij met uw kind eens de bewustwoordingsvraag: “Zorgt jouw gedrag dat het pesten doorgaat of vermindert?” Daar mag een kind (en U) best over nadenken. Samen met uw kind kunt u kijken welke rol uw kind in de toekomst kan gaan spelen (zie de tips hierboven).

 

 • Als uw kind pest, praat daar dan over. Uw kind maakt het leven van een ander kind heel moeilijk. Als het pesten uit conflicten zijn ontstaan moeten deze opgelost worden. Zit het kind niet prettig in zijn of haar vel, dan kan een goed gesprek van ouder tot kind of therapie zinvol zijn. Als uw kind leiderscapaciteiten heeft, laat hij of zij deze dan zinvol inzetten. Maar al het bovenstaande geeft het kind niet het recht om te pesten.

 

 • .Als uw kind meeloopt is het zinvol daar gesprekken over te voeren. Geef uw kind meer zelfvertrouwen, dat hij of zij vanuit zichzelf beslissingen moet nemen om iets wel of niet te doen en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Meelopers gebruiken vaak de tekst “Ja, maar hij deed het ook.” Leer uw kind dat daden goed en fout eigen beslissingen zijn. Laat uw kind a.u.b. inzien dat pesten het leven van iemand kan verpesten.

 

 • Het is even hard wat er nu komt, maar in klassen waar een pestsituatie voortduurt is vaak ook onmin tussen de ouders. Ouders die tegen hun kind zeggen: “Jantje mag niet komen spelen, want hij is zo druk.” zorgen voor pestsituaties in de klas. Dit geldt ook voor ouders van gepeste kinderen. Ik ken verschillende situaties dat een pestsituatie gestart is, omdat ouders het pestende kind (dat toen nog niet pestte) buitensloten, waardoor bij de pester wrok en pestgedrag ontstond. Ouders hebben dus een grote verantwoordelijkheid in het voorkomen van pestproblematieken!!!!! Ook de opmerking tegen uw kind: “Ja, best wel logisch dat hij gepest wordt”, zorgt ervoor dat een pestsituatie ontstaat of in stand gehouden wordt. Uw keurt als het ware het pesten goed.

 

 • .Echter andersom is ook waar. In een klas waar gepest wordt kunnen ouders en school gezamenlijk pesten aanpakken. Dat is de kracht van samenwerking.

 

 

Blog: “Weet je, hij is niet weerbaar genoeg!”
– Blog: Wie pest wie?” 
– Blog: Pesten door een onopgelost conflict”
– Blog: “Pesten en herstelrecht” 
– Blog: “Blijven of wisselen van school”
– Blog: “Van vriend tot pester tot…
– Blog: “Moeder pest ander kind


– Blog: “Leve de moeder van Mark” 
– Blog: “Weerbaarheidstraining of therapie bij pesten (indien nodig)” 
Blog: “Negeren: pesten of…. 
Blog: “stigmatiseren in de klas” 

Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): plagen – ruzie pesten
– Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Signalen die op pesten kunnen duiden.
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.  

Meer informatie over e-books en Poscomdiensten voor ouders en kinderen m.b.t. pesten…

–  Pesten de wereld uit: oorzaken en achtergronden van pesten plus criteria anti-pestmethodes volgens Gijs Huitsing (Youtube-filmpje). 

Terug naar home.

 


3. tips voor leerkrachten & docenten bij pesten op school

Pesten op school is vervelend. Het verpest de sfeer.
Hoe sneller pesten wordt aangepakt des te beter het is.

Hieronder staan enkele tips voor een school om pesten aan te pakken en te voorkomen.

 • Een open deur: neem iedereen serieus!

 

 • Zorg voor een goed pestprotocol en zorg ervoor dat iedereen weet waar het protocol is, als het (helaas) nodig  is. Stel regelmatig het protocol bij als dat nodig blijkt. Neem ook digitaal pesten (= cyberpesten ) in het protocol op.

 

 • Maak iemand op school verantwoordelijk voor de coördinatie “Aanpak en voorkomen van pesten”. Dit is al wettelijk verplicht vanaf 2015.

 

 • Gepeste kinderen willen vaak niet dat de leerkracht iets te weten komt uit angst dat het probleem alleen maar erger wordt. De gepeste heeft een rampenscenario in gedachte. Overleg goed met kind en ouders over de vervolgstappen richting de groep.

 

 • Een pestprobleem is een groepsprobleem. Ga na hoe het pesten is ontstaan. Bijvoorbeeld door miscommunicatie & conflicten, waardoor veel irritatie is ontstaan, of dat het pesten is ontstaan omdat de pester een niet-weerbaar kind heeft uitgekozen als slachtoffer. Bij pesten ontstaan uit miscommunicatie & conflicten kan mediation prima werken. Bij pesten puur met de bedoeling de gepeste te kwetsen, moet het voordeel van het pesten worden weggehaald. Pestenmoet voor de pester en meelopers erg nadelig worden Gelijktijdig moet er gewerkt worden aan een goede groepssfeer.

 

 • Ga gericht observeren. Wat gebeurt er voor een pestsituatie. Vraag voor observaties: de groepsleerkracht(en), gymleerkracht, pleinwacht (verschillende leerkrachten), TSO-coördinator, I.B.-er. Bespreek samen wat u ziet  / hoort gebeuren en maak hier een plan van aanpak op.

 

 • Hoe kijken de kinderen, onafhankelijk van elkaar, tegen de pestsituatie aan (Peergroepmeting)?

 

 • Spreek kinderen direct aan op pestgedrag, meeloopgedrag en aanmoedigingsgedrag. Als je pesten ziet gebeuren is dat het moment stevig in te grijpen. Kinderen zien dan dat pesten niet geaccepteerd wordt.

 

 • Maak goede afspraken met de klas. Laat ze ook vanuit de ander kijken naar gewenste regels. Bespreek ook waar regels voor nodig zijn. Overleg de controle en zelfcontrole m.b.t. afgesproken regels.

 

 • Bespreek met de kinderen hoe ze (we) omgaan met elkaar. Laat vooral merken dat iedereen gelijkwaardig maar anders (dus uniek) is. Bedenk met elkaar wat het voordeel is van zoveel verschillende mensen in
  een groep.

 

 • Bespreek met de kinderen dat conflicten bij het leven horen, maar het oplossen van conflicten ook. Bespreek hoe jullie dat in de klas gaan doen. Het goed oplossen van conflicten zorgt voor een goede sfeer en voorkomt pestgedrag uit wrokgevoelens. En………
 • …….En hiermee voorkom je ook dat kinderen het logisch vinden om iemand te pesten als ze een conflict hebben. Tegen kinderen zeg ik: “Als je een conflict hebt is het niet logisch te gaan pesten, maar is het logisch om het conflict op te lossen!”

 

 • Zorg voor een goed plan van toezicht op de gangen en het plein bij binnenkomst, pauzes en als de school uit gaat.

 

 • Laat collega’s weten, dat er een pestproblematiek is. Zorg voor zoveel mogelijk ogen en oren. Gebruik ook de
  ogen van beveiligingscamera’s. Leg, als dat kan, beelden van pesten vast en bewaar deze beelden.

 

 • Bespreek hoe de school omgaat met pesten en cyberpesten buiten schooltijd.

 

 • Kortom: hoe kunnen we elkaar helpen om een goede sfeer in de klas te krijgen of om de goede sfeer in de klas nog beter te krijgen? Wat kan ik daar zelf aan doen. Welke kwaliteiten van mezelf zet ik daarvoor in. De laatste twee vragen geldt voor ieder kind afzonderlijk en voor de leraar. Iedereen heeft dus de taak de heyoutube.com/watchlper te zijn van een goede groepssfeer.

 

 Pesten de wereld uit: oorzaken en achtergronden van pesten plus criteria anti-pestmethodes volgens Gijs Huitsing (Youtube-filmpje). 

 – Filmpje toont solidariteit populaire jongen met een gepeste jongen.

– Blog: “Pesten door een onopgelost conflict”
– Blog: “Pesten en herstelrecht”
– Blog: “Wie pest wie?”
– Blog: “Agressie in de groep en de rol van de ouders”
Blog: “Negeren: pesten of…. 
Blog: “stigmatiseren in de klas”

– Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): plagen – ruzie pesten
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Signalen die op pesten kunnen duiden.
– Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): pestest.
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW) : Pesten op school aanpakken – inleiding.
Uit de reader “Van pesten naar een wijgevoel”(VPNEW): Pesten op school aanpakken – de stopmethode.
 

– oefening & blog: “beeldvorming bij pesten
– oefening & blog: “Plezier in de klas”
– oefening & blog: “Goedemorgen”

– Meer informatie over e-books en Posicomdiensten voor scholen…. 
Terug naar home.


4. tips tegen pesten op het werk

Wat is pesten op het werk?

 

 • Er is sprake van machtsverschil tussen dader en slachtoffer in mentaal opzicht.
 • Het pestgedrag herhaalt zich regelmatig.
 • De bedoeling van de pester (en meelopers) is om het slachtoffer te vernederen.

 

Enkele vormen van pesten op het werk zijn:

 • vervelende opmerkingen maken over uiterlijk, kleding, levenswijze, enz.;
 • openlijk terecht wijzen;
 • iemand zijn of haar  werk in diskrediet brengen;
 • belangrijke telefoontjes niet doorgeven;
 • koffie halen voor collega’s, maar niet voor de gepeste;
 • iemand belachelijk maken of in diskrediet brengen bij klanten;
 • materiaal of dossiers laten verdwijnen, waardoor de gepeste zijn werk niet goed kan doen;
 • alleen maar vervelende klusjes krijgen of klusjes krijgen waar de gepeste minder goed in is;
 • vaak een vervelend werkrooster krijgen;
 • negeren in kantine of tijdens vergaderingen.

 

Pesten is vervelend voor de persoon die gepest wordt, maar pesten is ook vervelend voor het hele bedrijf. Pesten
veroorzaakt, naast enorme persoonlijke leed voor een bedrijf ook:
ziektekosten, kosten veroorzaakt door slechte samenwerking, kosten door personeelsverloop, klantenverlies, een slecht imago bij klanten en veel minder aantrekkelijk voor nieuwe werknemers. Als in een bedrijf gepest kan worden heerst daar op dat moment een verkeerde cultuur.

 

Als u gepest wordt, wat kan dan handig zijn om te doen?

 • Spreek de pester aan op zijn gedrag, waardoor de pester ook weet, dat u het gedrag niet leuk of grappig
  vindt. Helpt dit niet herhaal dit dan schriftelijk. Het is raadzaam dit met een juridisch geschoold persoon te doen!!
 • Blijf vriendelijk en gezellig tegen niet pestende collega’s.
 • Houd een logboek over pestsituaties bij, altijd handig als er een rechtszaak komt. Bewaar vervelende e-mails, enz als bewijsmateriaal. Bewaar ook afschriften van uw beoordelingsgesprekken.
 • Bespreek de pestsituatie met iemand die u vertrouwt en met een betrouwbare leidinggevende.
 • Als u lichamelijke klachten ervaart, bespreek dit met de huisarts. Wees met de ARBO-arts iets voorzichtiger. Deze artsen worden ingehuurd door de werkgever. Leer dus eerst uw ARBO-arts kennen. Vraag ook even of u echt met een arts praat. Geef aan, als dat voor u belangrijk is, dat alle informatie die u vertelt vertrouwelijk is!
 • Word lid van een vakbond (voor juridische ondersteuning) of neem een rechtsbijstandsverzekering. U kunt (tevens) ook terecht bij de arbeidsinspectie.
 • Laat u niet leegzuigen, dus geef niet al uw kennis weg, zodat men daarna makkelijk kan proberen van u af te komen.
 • Neem nooit vrijwillig ontslag.
 • Ander werk zoeken (niet vertellen dat u dat doet). Pesten zit vaak ook in de cultuur van het bedrijf, terwijl andere bedrijven minder last hebben van pestgedrag.
 • Assertiviteitstraining volgen kan zinvol zijn als u te weinig of te laat (waardoor u ontploft) voor uzelf opkomt.
 • Leuke dingen doen naast het werk.

Pesten is een groepsproces. Een pester pest omdat hij / zij denkt daar voordeel bij te hebben. Hoe minder voordelen en meer nadelen de pester ondervindt door de pestacties, des te eerder een pester stopt met pesten. Hieronder tips voor collega’s om pesten te doen stoppen. Hoe eerder een pester gestopt wordt, des te beter het is voor de gepeste maar ook voor alle anderen. Pestgedrag verpest uiteindelijk de sfeer voor iedereen op het werk. Wat kunt u als collega of leidinggevende doen?

 • Spreek de pester aan op het pestgedrag. Een opmerking zoals: “O joh, doe even gewoon”, maakt de pester al duidelijk dat u zijn acties abnormaal vindt.
 • Vind medestanders en laat merken dat u het pesten van uw collega vervelend vindt.
 • Lach niet bij pestacties, want daarmee beloont u de pester. Dus doe niet met de pester mee.
 • Als u leidinggevende bent, maak dan direct duidelijk dat pesten niet wordt getolereerd. Roep de pester op het matje. Leg een dossier aan van de pester.
 • Maak als leidinggevende, met de ARBO-wetgeving in de hand, een goed pestbeleid en communiceer dat richting uw mensen.
 • Behandel als leidinggevende mensen respectvol. Hiermee geeft u een goed voorbeeld. Geef veel gemeende complimenten en corrigeer mensen alleen individueel, dus zonder dat er collega’s bij zijn.

 

Sinds 1994 valt pesten onder de
ARBO-wetgeving. Wat zegt de ARBO-wet over pesten?

Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren maar n het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen. Deze opsomming is niet limitatief. Veelal is het doel van de dader om opzettelijk een andere persoon te kwetsen en te vernederen……..

Pesten valt volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers moeten een beleid voeren om dit te voorkomen en/of te beperken. Ook de wet Gelijke Behandeling geeft mogelijkheden bij de Commissie Gelijke Behandeling een klacht in te dienen als u gepest wordt op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homosexuele gerichtheid of burgelijke staat.

Terug naar home.5. tips tegen pesten in de buurt

buren

 • Als u last ondervindt van de buren, dan is het de kunst de zaak niet te laten escaleren. Praten met de buren kan helpen. Wellicht weet men niet eens dat u overlast ervaart.
 • Nodig de buren uit voor een barbecue of…..
 • Blijft u overlast van de buren ervaren, dan kan buurtbemiddeling een hele goede optie zijn. Lees hier meer  over buurtbemiddeling.
 • Als overlast blijft, meld dit dan bij politie (en bij een huurhuis) ook bij uw woningbouw. U heeft recht op
  ongestoord woongenot.

hangjongeren / voetballers

 • Groet de jongeren in uw buurt. Dit werkt preventief. Bedank ze vrolijk als ze opzij gaan om u te laten passeren. Het kan soms maanden duren, maar ineens gaan ze teruggroeten. Vriendelijkheid lokt vaak vriendelijkheid uit. Onvriendelijkheid lokt (haast) altijd onvriendelijkheid uit.
 • Als er een bal in uw tuin komt kan het helpen om af te spreken, dat de voetballers de bal mogen pakken als ze voorzichtig met de plantjes doen. Kinderen en jongeren die de bal niet supersnel hoeven te pakken, voordat de bal vernietigd wordt door de boze buurman of buurvrouw, gaan voorzichtiger te werk.
 • Film vandalisme en wangedrag en stel de politie op de hoogte. Bespreek met een wijkagent wat de buurt tegen overlast kan doen.Meer tips tegen pesten in de buurt volgen later……

Terug naar home.


6. tips tegen cyberpesten / digitaal pesten

Digitaal pesten / cyberpesten overkomt scholieren, werkende mensen en buurtgenoten. Vaak gaat digitaal pesten samen met pesten in de “echte wereld”.

 •  Vertel als je kind of puber bent aan je ouders dat cyberpesten plaats vindt. Het is nooit jouw schuld dat een ander iets vervelends naar jou toestuurt op internet. Niemand heeft het recht om jou te pesten! Voor de ouders: sommige kinderen vertellen niet dat ze gepest worden via internet, omdat ze bang zijn dat ze niet meer mogen internetten.Maak duidelijk, dat uw kind gewoon mag blijven internetten! 
 •   Bewaar alles  wat met pesten te maken heeft op je computer als bewijsateriaal.
 • Reageer niet op het cyberpesten. Ook niet gaan terugschelden.
 • Blokkeer mensen die jou pesten op internet.
 • kijk op meldknop in samenwerking met de politie.  Als je aangifte wilt doen, doe dan eerst aangifte,
  voordat je het filmpje door youtube laat verwijderen (i.v.m. bewijsmateriaal).
 • Meld (internet)pesten van medeleerlingen op school. Overleg met je ouders en school de te nemen stappen. Overleg wie wat gaat doen.
 • Pesten zelf is niet strafbaar. Wat wel strafbaar is en dat gebeurt vaak bij pesten, is bedreigen en steeds opnieuw pesten (stalken). Beledigen kan ook strafbaar zijn, daar valt ook onder opzettelijk spugen. Uiteraard is geweld (schoppen, slaan, ed.) ook strafbaar. Uiteraard moet het bewijsbaar zijn. Denk hierbij aan getuigen en/ of camerabeelden.


Friendlyattac.be  Het project gaat na op welke manier technologische middelen kunnen worden ingezet in  gezondheidsinterventies rond cyberpesten bij jongeren. (evidence based interventie)
 

VPNGids.nl – Cyberpesten: wat is het en wat doe je eraan?

Mediawijsheid – cyberpesten

– Omgaan met haatprofielen

– Site voor als je twitteraccount is gehackt.

Youtubefilmpje over grooming (kinderlokken op internet) en hoe je je kind daarvoor kunt waarschuwen.

– – Facebook heeft een site over pesten / cyberpesten

– Uit reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): plagen – ruzie pesten
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.

Lees meer op de politiesite over pesten Op deze site staan zeer goede tips!!!.
Ook veel informatie over cyberpesten en veilig internetten is hier te vinden


Meer informatie over e-books en Poscomdiensten voor ouders en kinderen m.b.t. pesten…
Meer informatie over e-books en Posicomdiensten voor scholen…. 

Terug naar home.

—>> – It’s up to you – interactieve film als interventie tegen cyberpesten voor 12 -15 jarigen. NJI-erkend.
 <

Meldknop pesten

Doe het zelf les voor lerraren over cyberpesten.

Wat kan ik doen tegen online-pesten? 

 


7. tips voor therapeuten bij pesten

Bij dit item zet ik geen uitgebreide tips, omdat dan het gevaar bestaat dat niet professioneel opgeleide mensen uit hulpvaardigheid daarmee aan de slag zouden kunnen gaan. En therapie moet m.i. echt gedaan worden door opgeleide therapeuten.

– Blog: “Weerbaarheidstraining of therapie bij pesten (indien nodig)”

Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): plagen – ruzie pesten
Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.

Meer informatie over geaccrediteerde opleidingen voor therapeuten m.b.t. pesten…

Terug naar home.8. Andere links tegen pesten

 

 Pesten de wereld uit: oorzaken en achtergronden van pesten plus criteria anti-pestmethodes volgens Gijs Huitsing (Youtube-filmpje). 

Terug naar de homepage voor alle Posicomdiensten m.b.t. pesten….
 

 


 

9. Downloads van de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” en van de reader “Van een moeilijke groep naar een prettige(r) groep.

Bij dit item staan de inmiddels beschikbare downloads van de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW) en van de reader “Van een moeilijke groep naar een prettige(r) groep”. Als u alles wilt lezen kunt u het beste beginnen met nr.1.

1 –  Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW) Voorwoord en Uitgangspunten.
2. – Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (VPNEW): Plagen – ruzie pesten.
3. – Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Signalen die op pesten kunnen duiden.
4 – Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pestest.
5 – Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW): Pesten is een groepsproces.
6  – Uit de reader “Van pesten naar een wij-gevoel”(VPNEW) : Pesten op school aanpakken – inleiding.
7 – Uit de reader “Van pesten naar een wijgevoel”(VPNEW): Pesten op school aanpakken – de stopmethode.

Recensies van de bovengenoemde reader “Van pesten naar een wij-gevoel” (eerste druk 1999).
In het onderwijsvakblad “Didaktief & School” en in het vakblad “opvoedingsondersteuning & ontwikkelingsstimulering” is de reader ook positief besproken, evenals in de nieuwsbrief van het regionaal preventie-overleg van RIAGG-instellingen en OBD’s.
N.a.v. o.a. de reader heeft Posicom -in opdracht – een deel van de tekst voor een landelijke schoolbrochure over pesten geschreven.
De laatste update: 2012. De reader wordt langzaam maar zeker op de website (deze pagina) geplaatst


10. boeken / DVD, ed. over pesten en / of groepsprocessen

Voor volwassenen – vakliteratuur 

– Alles over pesten door Mieke van Stigt

Meidenvernijn in het basisonderwijs door Anke Visser
Omgaan met pesten door Margo Henderson
Pesten op school door Frits Goossens VU-onderzoeker en docent
Handboek alles over pesten door Jan Ruigrok
Pesten op het werk door Bob van der Meer  
Pesten is laf door Bamber Delver & Liesbeth Hop
Het Aspergersyndroom en pesten door Nick Dublin
Mijn leerling online door Pardoen en Pijpers
Mijn kind online door Pardoen en Pipers
– Pesten, Mijn boek over durf en zelfvertrouwen door Astrid Tulleners
Van pesten naar samenwerken door Sue Young (supportgroep)
Pesten op school door Dieter en Gita Krowatschek
Pestkop Apenkop door Patrick van Veen en Sarah Mulsaers
Als je wordt buitengesloten door Zeger Wijnands
Zeg nee tegen pesten door Herberd Prinsen
– Pesten en agressie op het werk van Cokkie Verschuren.

Voor volwassenen – verhalen
– Supergelukkig (over een gezin in Bloemendaal  (verhaal) door Tanja van Zanten
Trooststeen door Johanna Nilsson (verhaal)
Het lekkere van pesten door Edward van de Vendel

Voor kinderen – leer-/doeboeken
Leefboek voor kinderen door Theo Legters (voor ontwikkelen positief zelfbeeld)

Voor kinderen – verhalen 

Hangoor van Dick Bruna en Rikki van Guido van Genechten
Paul wordt gepest door Anja RiegerRood -of waarom pesten niet grappig is door Jan de Kinder (prentenboek)
Treiterkoppen, achtbanen en cupcakes door Carolien Kruijs
Pepijns Geheim (prentenboek) door Robert S. Friedman
Wil je mijn geheim zijn? (11+) door Arno Bohlmeijer
Pest jij ook? door Véronique Renting en Monique van den Hout
(prentenboek 4-8 jaar)

Treiterkoppen (10-12 jaar) door Mieke van ’t Hooft
Spijt (13-15 jaar) door Carry Slee
Geen Keus (13-15 jaar) door Hans Mijnders
Tirannen door Chambers (2e hands)
Nu niet. Nooit niet. door Kirsten Boie (2e hands) 
We noemen hem Anna door Peter Pohl (2e hands)

Oproep: heb jij / heeft u nog goede boeken over pesten?  Laat het me a.u.b. weten via contact.


Film – DVD’s     

= Spijt (plus trialer) plus Spijt cast over pesten

Oproep: Ken jij of kent u nog een goede film over pesten  Laat het me a.u.b. weten via contact.


11. Spelen en spelletjes die pesten voorkomen of aanpakken door te investeren in groepsprocessen
Kwartetspel de Coole Kikker
Ik denk me sterk12. Websites sociale vaardigheidstrainingen, weerbaarheidstrainingen en voorkomen / aanpakken pesten

“Wat werkt tegen pesten?” Een eindrapport van de Universiteit van Utrecht uit 2018.


De onderstaande programma’s / interventies m.b.t. SEO en / of pesten zijn verkrijgbaar in Nederland. Door op de naam van het programma te klikken komt u op de website van de aanbieder. Sommige programma’s zijn onderzocht op hun effectiviteit door een onafhankelijk Instituut, het Nederlands Jeugd Instituut. “Effectief volgens sterke aanwijzing” is de beste beoordeling die te krijgen is. Door op de beoordelingen achter het programma te klikken, kunt u meer lezen over deze beoordelingen op de NJI-website. Bij sommige interventies / programma’s staan ook (promotie)filmpjes.

Het Nederlands Jeugd Instituut hanteert de volgende erkenningen:

– effectief volgens sterke aanwijzingen
– effectief volgens goede aanwijzingen
– effectief volgens eerste aanwijzingen
– goed onderbouwd
– niet erkend

Deze specifieke programma’s van (interventies) tegen pesten zijn onderzocht door het NJI en zijn erkend  

Deze programma’s zijn:

PRIMA

KiVa

JOIN US  11 – 13 jaar

De onderstaande programma ‘s zijn ook door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) onderzocht en soms erkend. Deze programma’s hebben soms een breder doel, dan alleen pesten aanpakken  Hieronder andere methodes / interventies m.b.t. pesten en SOVA. 
Doelgroep: aanstaande brugklassers, die problemen hadden in de omgang met anderen.

 


voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs: theater plus vervolg.
Oproep: heeft u tips voor deze pagina? Doe een melding via contact.


13. Filmpjes over pesten

Ervaringen

Enzo Knol #ENZOKNOL over pesten met zijn achternaam

– Enzo Knol en Dee praten openhartig over hun pestperiode.

Stop pesten, je weet niet wat je een ander aandoet

–  Spijt cast over pesten

Pesten is zinloos

Songs

– Noxorion – gepest (een rap)

– lied tegen pesten

– Out now (lied over pesten: Free to be me) door Ronan Parke 

korte speelfilm

Het geheim van Bram. No-budget korte speelfilm over pesten (11 min.)

Mediawijsheid – cyberpesten – online pesten

– Het grote racisme experiment film (uitzending gemist BNN)

allerlei korte speelfilms, korte documentaires of (Sire)campagnes tegen pesten

staatssecretaris  Dekker over pesten

Filmpje van OCW over pesten op school. Wat doe jij eraan? Met o.a. Sander Dekker

videoboodschap Elio Di Rupo: bouw een muur tegen pesten

–  Mr. Right 7: pesten: de kijkers

Mr. Right 8: pesten: het doelwit (in het weekjournaal)

Mr. Right 9: pesten: de pester

IV Jongerenpanel over Tim

Sire reclame tegen pesten

Digitaal pesten

– Sire -Wens richting Sinterklaas om niet meer gepest te worden.

– Filmpje toont solidariteit populaire jongen met een gepeste jongen.

– Filmpje “With A Piece Of Chalk”

– Filmpje tegen homo gerelateerd pesten.


Oproep: heeft u een filmpje gezien / gemaakt m.b.t. pesten? Doe een melding
 via contact.


14. Gedichten over pesten en / of korte verhalen

– Gedichten over pesten.

15. Anti-pestprotocollen & Veiligheidsplan(nen)


negen tips voor het ontwikkelen van een pestprotocol


– Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO-Raad en VO-raad


respectprotocol “VDMV”
 16. Artikelen over pesten

– Trouw: “Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden.

17. wetgeving m.b.t. veiligheid en pesten
– wettelijke bepaling sociale veiligheid van leerlingen op school (onderwijsinspectie) 


 – Terug naar de homepage….Zit u in acute geestelijke nood, neemt u dan a.u.b. direct contact op met uw huisarts en/of www.113.nl of bel 0900-0113.