Over Posicom en het curatief en preventief aanpakken van pesten

Posicom

Anti-pestbureau Posicom is per 1 augustus 1996 opgericht door Theo Klungers, met als doel pesten aan te pakken, te voorkomen of te helpen mensen pesten te laten verwerken.
Daartoe heeft Posicom de verschillende  activiteiten ontwikkeld, die u kunt terugvinden op de homepage.

 

Gegevens Posicom

Theo_klungers_hand_klein
Theo Klungers

Naam: Posicom
Opgericht in 1996
Oprichter: Theo Klungers
Straat: Heemraadweg 309
Postcode en plaats: 1382 GX Weesp (vlakbij Amsterdam)                                          
Telefoon: 06 55 14 26 13.

E-mail: info@posicom.nl
Website: www.posicom.nl (is deze site)
Twitter: twitter.com/theoklungers

Kamer van koophandel Gooi- en Eemland: 32063590
Registratie bij NBVH en RBCZ hetgeen belangrijk is m.b.t. vergoedingen voor therapie bij verschillende zorgverzekeraars, dus niet bij allemaal! Dit zelf a.u.b. navragen of u voor vergoeding in aanmerking komt! Aangesloten bij en ingeschreven in het wettelijk verplichte register van de geschillencommissie SCAG

Verschillende foto’s, zoals ook de foto hiernaast, zijn gemaakt door Linda Roelfszema Fotografie.

Visie en missie van Posicom
“Iedereen heeft recht op een respectvolle behandeling” en Posicom onderneemt acties voor het doen ontstaan van wederzijds respect tussen mensen.

werkervaring Theo Klungers, oprichter van Posicom

Ik (Theo Klungers) ben sinds 1981 leraar en heb jarenlang gewerkt in het Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs te Amsterdam o.a. op cluster 4 scholen “Het Paedologisch Instituut”, de tegenwoordige  PI-school “De Pionier” en PI-school De Professor Waterinkschool. Vanaf 1989 ging ik werken op een basisschool in Bussum als leraar en intern begeleider (toen een pioniersfunctie). Ik ondersteunde daar leerlingen met specifieke leerbehoeften en sociaal-emotionele ontwikkeling. De behoefte om me ook therapeutisch te scholen ontstond in deze periode. Groepsdynamiek en een plekje vinden binnen de groep had en heeft nog steeds mijn bijzondere belangstelling, waarbij ik uitga van: het kind, de rest van de groep, ouder(s) en school. Pesten had en heeft mijn belangstelling. Dat was in deze periode nog een onderbelicht fenomeen. In Nederland was, voor zover ik weet verder alleen nog psycholoog Bob van der Meer intensief met dit onderwerp bezig. Inmiddels zijn er meer collega’s actief met het onderwerp pesten en cyberpesten.

Vanaf 1996 werk ik, naast parttime leraar op een school, ook voor mijn eigen anti-pestbureau Posicom. In 1999 verscheen van mijn hand de readerVan pesten naar een wij-gevoel”. De reader ontving vele positieve recensies. Ik heb tevens vele jaren bij verschillende opleidingsinstituten lesgegeven  over pesten en cyberpesten aan therapeuten i.o. bij BGL & Partners en aan therapeuten bij het nascholingsinstituut  BivT.   Bij Ortyz schoolde ik leraren en I.B.ers bij en  nu ben ik nog, uiterlijk t/m september  hoofddocent bij BSO in de opleiding tot anti-pestcoördinator. Mijn huidige activiteiten kunt u op de homepage lezen.

Op mijn huidige school, de Van der Muelen-Vastwijkschool te Weesp, werk ik twee dagen per week als groepsleerkracht en een halve dag als gedragsspecialist.  Op onze school ben ik tevens anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon. Daarnaast was ik tot 1 augustus 2018 voorzitter van de GMR van onze stichting.

Tevens ben ik als adviseur nauw betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van verschillende NJI-goedgekeurde anti-pestmethodes en boeken over pesten. Omstreeks het jaar 2000 heb ik deelgenomen aan een expertmeeting over pesten, dat was georganiseerd door de toenmalig tweede kamerlid Lucy Kortram. Ik ben ook nauw betrokken bij een onderzoek naar de effectiviteit van de “Sta Sterk Trainingen” op scholen. Een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.Verder in 2013 uitgenodigd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Kinderombudsman Marc Dullaert om als expert op het gebied van pesten deel te nemen aan een expertmeeting om te reflecteren over een plan van aanpak m.b.t. pesten op school.

 

Hier vindt u meer informatie voor de pers.

alt

 

Ik heb de afgelopen tientallen jaren de volgende diploma’s / certificaten behaald van opleidingen tot / van:

 1. volledig bevoegd onderwijzer;
 2. buitengewoon Onderwijs, met de specialisatie leer- en gedragsproblemen;
 3. basiseducatie (volwassenenonderwijs);
 4. autisme;
 5. pedagogisch-didaktisch onderzoek;
 6. Tools of the trade (met o.a. de gedragsbarometer);
 7. NLP- coach /therapeut;
 8. beroepsopleiding hypno- / psychotherapie + PSBK;
 9. EMDR (traumaverwerking);
 10. mediator (behaald aan een door het NMI erkend opleidingsinstituut);
 11. training tot vertrouwenspersoon;
 12. geweldloze communicatie;
 13. oplossingsgerichte communicatie;
 14. Trainer & coach Kids’Skills (=ambassador Kids’Skills);
 15. internationaal gecertificeerd NLP-communicatietrainer;
 16. Gordon (communicatie)trainer voor de doelgroepen ouders (*1)  leraren basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (V)SO;
 17. BHR-(communicatie)trainer;
 18. Master Facilitator / begeleider Deugdenproject / Virtuesproject ;
 19. beroepsopleiding filosoferen met kinderen en jongeren;
 20. teamcoach / teamtrainer;
 21. agressietrainer /-coach;
 22. trainer / coach vitaliteitsmanagement;
 23. Nationaal mediaCoach (mediawijsheid);
 24. Professional Preventie Digitaal Pesten (= cyberpesten );
 25. “Leefstijl voor jongeren” (methode soc.-emot. ontw.) (*1);
 26. trainer Rots & Water (*1);
 27. trainer Stevige Stap (= training overgang groep 8 naar brugklas);
 28. Kanjertrainer en coördinator Kanjertraining (*1 en *2);
 29. begeleider PRIMA-methode (anti-pestmethode voor het onderwijs) (*1 en 2);
 30. trainer /adviseur “Omgaan met pesten” voor alle produkten, zoals “De Sta Sterk Training” (*1 en 2) en voor de anti-pestprojecten op maat voor scholen, TSO, BSO, instellingen en bedrijven.

(*1) Deze zestal trainingen / methodes, waarvoor Theo Klungers gecertificeerd is,  zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

(*2) De methodes om pesten aan te pakken zijn voorlopig goedgekeurd (op dit moment de hoogste beoordeling) door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Zie ook Beoordeling anti-pestprogramma’s van het ministerie van OCW

Uiteraard volg ik nog regelmatig workshops om up-to-date te blijven.

Samenwerking
Posicom werkt op het gebied van pesten en groepsprocessen regelmatig samen met andere personen / organisaties. Klik hier voor meer informatie.

algemene voorwaarden en privacybeleid

Kijk hier voor de algemene voorwaarden en privacybeleid

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust even contact met me op.