Over Posicom en het curatief en preventief aanpakken van pesten

Anti-pestbureau Posicom is per 1 augustus 1996 opgericht door Theo Klungers, met als doel pesten aan te pakken, te voorkomen of te helpen mensen pesten te laten verwerken.
Daartoe heeft Posicom de volgende  activiteiten ontwikkeld:

 • bijhouden, onderzoeken en verzamelen van de nieuwste ontwikkelingen omtrent pesten en cyberpesten en dit delen via tips & bibliotheek en voorlichting;
 • het schrijven van blogs;
 • het schrijven en uitgeven van readers (= e-books);
 • op verzoek van een schrijver / collega meelezen en adviseren bij het schrijven van nieuwe boeken over pesten;
 • op verzoek feedback geven bij het ontwikkelen of updaten van anti-pestmethodes voor basis- en/of voortgezet onderwijs of andere trajecten of projecten;
 • het verzorgen van informatie over het aanpakken en voorkomen van pesten d.m.v. ouderavonden, workshops en trainingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, MBO, HBO (zoals pabo’s), universiteit, TSO,  BSO en voor werkgevers van bedrijven en instellingen (pesten op het werk);
 • adviseren en begeleiden m.b.t. pesten op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau;
 • het ontwerpen en uitvoeren van (inmiddels) geaccrediteerde nascholingstrajecten voor therapeuten en hulpverleners;
 • het geven van individuele begeleiding (therapie en weerbaarheidstraining) aan kinderen, pubers en (jong) volwassenen;
 • coachen van leraren op de werkvloer met groepen in pedagogische problemen.

Gegevens van Posicom:

Theo_klungers_hand_klein
Theo Klungers

Naam: Posicom
Opgericht in 1996
Oprichter: Theo Klungers
Straat: Heemraadweg 309
Postcode en plaats: 1382 GX Weesp (vlakbij Amsterdam)                                          
Telefoon: 06 55 14 26 13.

E-mail: info@posicom.nl
Website: www.posicom.nl (is deze site)
Twitter: twitter.com/theoklungers

Kamer van koophandel Gooi- en Eemland: 32063590
Registratie bij NBVH en RBCZ hetgeen belangrijk is m.b.t. vergoedingen voor therapie bij verschillende zorgverzekeraars, dus niet bij allemaal! Dit zelf a.u.b. navragen of u voor vergoeding in aanmerking komt! Aangesloten bij en ingeschreven in het wettelijk verplichte register van de geschillencommissie SCAG

Verschillende foto’s, zoals ook de foto hiernaast, zijn gemaakt door Linda Roelfszema Fotografie.

Visie & missie van Posicom
“Iedereen heeft recht op een respectvolle behandeling” en Posicom onderneemt acties voor het doen ontstaan van wederzijds repect tussen mensen.

Werkervaring
Ik (Theo Klungers) ben sinds 1981 leerkracht en heb o.a. jarenlang gewerkt in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs te Amsterdam. In de avonduren werkte ik ook in het volwassenen onderwijs. In het basisonderwijs heb ik verschillende functies bekleed, zoals intern begeleider, en voor nood ook enkele jaren adjunct-directeur / locatieleider. Het is in deze periode geweest dat de stopmethode (zie reader over pesten) verder is ontwikkeld.

Vanaf 1996 werk ik, naast parttime leraar zijn, ook als pestdeskundige voor Posicom. Ik heb bij verschillende instituten (BGL & Partners en BivT) therapeuten bijgeschoold op het gebied van pesten en therapeutische mogelijkheden. Op mijn huidige school in Weesp werk ik twee dagen als groepsleerkracht en een halve dag per week houd ik me bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Op onze school ben ik de aanspreekpersoon voor gedragsproblemen, anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon. Daarnaast was ik tot 1 augustus 2018 voorzitter van de GMR. Verder ben ik hoofddocent bij BSO in de opleiding tot anti-pestcoördinatorVoor alle andere Posicomtrainingen op maat m.b.t. pesten en cyberpesten voor verschillende doelgroepen kunt u kijken bij de workshops. Tevens ben ik als adviseur nauw betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van verschillende NJI-goedgekeurde anti-pestmethodes en boeken over pesten. Omstreeks het jaar 2000 heb ik deelgenomen aan een expertmeeting over pesten, dat was georganiseerd door de toenmalig tweede kamerlid Lucy Kortram. Ik ben ook nauw betrokken bij een onderzoek naar de effectiviteit van de “Sta Sterk Trainingen” op scholen. Een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.
Verder in 2013 uitgenodigd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Kinderombudsman Marc Dullaert om als expert op het gebied van pesten deel te nemen aan een expertmeeting om te reflecteren over een plan van aanpak m.b.t. pesten op school.  Met enige regelmaat word ik gevraagd door de media. Hier meer informatie voor de pers.

alt

Ik heb in de afgelopen tientallen jaren de volgende diploma’s / certificaten behaald van opleidingen tot / van:

 1. volledig bevoegd onderwijzer;
 2. buitengewoon Onderwijs, met de specialisatie leer- en gedragsproblemen;
 3. basiseducatie (volwassenenonderwijs);
 4. autisme;
 5. pedagogisch-didaktisch onderzoek;
 6. Tools of the trade (met o.a. de gedragsbarometer);
 7. NLP- coach /therapeut;
 8. beroepsopleiding hypno- / psychotherapie + PSBK;
 9. EMDR (traumaverwerking);
 10. mediator (behaald aan een door het NMI erkend opleidingsinstituut);
 11. training tot vertrouwenspersoon;
 12. geweldloze communicatie;
 13. oplossingsgerichte communicatie;
 14. Trainer & coach Kids’Skills (=ambassador Kids’Skills);
 15. internationaal gecertificeerd NLP-communicatietrainer;
 16. Gordon (communicatie)trainer voor de doelgroepen ouders (*1)  leraren basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (V)SO;
 17. BHR-(communicatie)trainer;
 18. Master Facilitator / begeleider Deugdenproject / Virtuesproject ;
 19. beroepsopleiding filosoferen met kinderen en jongeren;
 20. teamcoach / teamtrainer;
 21. agressietrainer /-coach;
 22. trainer / coach vitaliteitsmanagement;
 23. Nationaal mediaCoach (mediawijsheid);
 24. Professional Preventie Digitaal Pesten (= cyberpesten );
 25. “Leefstijl voor jongeren” (methode soc.-emot. ontw.) (*1);
 26. trainer Rots & Water (*1);
 27. trainer Stevige Stap (= training overgang groep 8 naar brugklas);
 28. Kanjertrainer en coördinator Kanjertraining (*1 en *2);
 29. begeleider PRIMA-methode (anti-pestmethode voor het onderwijs) (*1 en 2);
 30. trainer /adviseur “Omgaan met pesten” voor alle produkten, zoals “De Sta Sterk Training” (*1 en 2) en voor de anti-pestprojecten op maat voor scholen, TSO, BSO, instellingen en bedrijven.

(*1) Deze zestal trainingen / methodes, waarvoor Theo Klungers gecertificeerd is,  zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

(*2) De methodes om pesten aan te pakken zijn voorlopig goedgekeurd (op dit moment de hoogste beoordeling) door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Zie ook Beoordeling anti-pestprogramma’s van het ministerie van OCW

Uiteraard volg ik nog regelmatig workshops om up-to-date te blijven.

Samenwerking
Posicom werkt op het gebied van pesten en groepsprocessen regelmatig samen met andere personen / organisaties. Klik hier voor meer informatie.