Over Posicom en het curatief en preventief aanpakken van pesten

over Posicom

Op deze pagina leest u het één en ander over Posicom en Theo Klungers, de oprichter van Posicom. Posicom richt zich op het aanpakken en voorkomen van pesten, cyberpesten en het versterken van de sociale veiligheid.

Posicom

Posicom is per 1 augustus 1996 als één van de eerste organisaties in Nederland gestart met als doel om pesten professioneel aan te pakken, zoveel mogelijk te voorkomen en helpen te verwerken. Daartoe heeft Posicom verschillende  activiteiten ontwikkeld. De huidige diensten kunt terugvinden op de homepage.

Gegevens Posicom

Theo_klungers_hand_klein
Theo Klungers

Naam: Posicom (= positief communiceren)
Opgericht in 1996
Oprichter: Theo Klungers
Straat: Heemraadweg 309
Postcode en plaats: 1382 GX Weesp (vlakbij Amsterdam)                                          
Telefoon: 06 55 14 26 13.

E-mail: info@posicom.nl
Website: www.posicom.nl (is deze site)
Twitter: twitter.com/theoklungers

Kamer van koophandel Gooi- en Eemland: 32063590

Verschillende foto’s, zoals ook de foto hiernaast, zijn gemaakt door Linda Roelfszema Fotografie.

 

werkervaring Theo Klungers, oprichter van Posicom

Ik (Theo Klungers) ben sinds 1981 leraar en heb jarenlang gewerkt in het Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs te Amsterdam o.a. op cluster 4 scholen “Het Paedologisch Instituut”, de tegenwoordige  “De Bascule PI-scholen”. Vanaf 1989 ging ik werken op een basisschool in Bussum als leraar en intern begeleider (toen een pioniersfunctie). Ik ondersteunde daar leerlingen met specifieke leerbehoeften en sociaal-emotionele ontwikkeling. De behoefte om me ook therapeutisch te scholen ontstond in deze periode. Groepsdynamiek en een plekje vinden binnen de groep had en heeft nog steeds mijn bijzondere belangstelling, waarbij ik uitga van: het kind, de rest van de groep, ouder(s) en school. Pesten had en heeft mijn belangstelling. Dat was in deze periode nog een onderbelicht fenomeen. In Nederland was, voor zover ik weet verder alleen nog psycholoog Bob van der Meer intensief met dit onderwerp bezig. Inmiddels zijn er meer collega’s actief met het onderwerp pesten en cyberpesten. Nu werk ik al decennia lang parttime op de Van der Muelen-Vastwijkschool te Weesp als leraar, gedragsspecialist, vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator, naast mijn werk voor bureau Posicom. Voor mijn prepensioen heb ik via Posicom jarenlang met veel plezier gewerkt bij verschillende opleidingsinstituten zoals BGL & Partner (doelgroep: kindercoaches i.o. en kindertherapeuten i.o.), BivT (therapeuten, psychologen en andere hulpverleners) en Ortyz (doelgroep: leraren PO en VO) als opleider/docent/trainer op het gebied van pesten en cyberpesten. Verder ben ik (bijna) gestopt met het verzorgen van ouderavonden, workshops, trainingen, interventies in de klas, mediations en met het verzorgen van therapie en / of coaching. De andere activiteiten, die op de homepage vermeld staan, blijf ik doen of ga ik ontwikkelen.

In 1999 verscheen van mijn hand de readerVan pesten naar een wij-gevoel”. Verder ben ik als adviseur nauw betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van verschillende NJI-goedgekeurde anti-pestmethodes en boeken over pesten. Omstreeks het jaar 2000 heb ik deelgenomen aan een expertmeeting over pesten, dat was georganiseerd door de toenmalig tweede kamerlid Lucy Kortram. Verder in 2013 uitgenodigd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Kinderombudsman Marc Dullaert om als expert op het gebied van pesten deel te nemen aan een expertmeeting om te reflecteren over een plan van aanpak m.b.t. pesten op school.

 

Hier vindt u meer informatie voor de pers.

alt

 

Ik heb de afgelopen tientallen jaren de volgende diploma’s / certificaten behaald van opleidingen tot / van:

 1. volledig bevoegd onderwijzer;
 2. buitengewoon Onderwijs, met de specialisatie leer- en gedragsproblemen;
 3. basiseducatie (volwassenenonderwijs);
 4. autisme;
 5. pedagogisch-didaktisch onderzoek;
 6. Tools of the trade (met o.a. de gedragsbarometer);
 7. NLP- coach /therapeut;
 8. beroepsopleiding hypno- / psychotherapie + PSBK;
 9. EMDR (traumaverwerking);
 10. mediator (behaald aan een door het NMI erkend opleidingsinstituut);
 11. training tot vertrouwenspersoon;
 12. geweldloze communicatie;
 13. oplossingsgerichte communicatie;
 14. Trainer & coach Kids’Skills (=ambassador Kids’Skills);
 15. internationaal gecertificeerd NLP-communicatietrainer;
 16. Gordon (communicatie)trainer voor de doelgroepen ouders (*1)  leraren basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (V)SO;
 17. BHR-(communicatie)trainer;
 18. Master Facilitator / begeleider Deugdenproject / Virtuesproject ;
 19. beroepsopleiding filosoferen met kinderen en jongeren;
 20. teamcoach / teamtrainer;
 21. agressietrainer /-coach;
 22. trainer / coach vitaliteitsmanagement;
 23. Nationaal mediaCoach (mediawijsheid);
 24. Professional Preventie Digitaal Pesten (= cyberpesten );
 25. “Leefstijl voor jongeren” (methode soc.-emot. ontw.) (*1);
 26. trainer Rots & Water (*1);
 27. trainer Stevige Stap (= training overgang groep 8 naar brugklas);
 28. Kanjertrainer en coördinator Kanjertraining (*1 en *2);
 29. begeleider PRIMA-methode (anti-pestmethode voor het onderwijs) (*1 en 2);
 30. trainer /adviseur “Omgaan met pesten” voor alle produkten, zoals “De Sta Sterk Training” (*1 en 2) en voor de anti-pestprojecten op maat voor scholen, TSO, BSO, instellingen en bedrijven.

(*1) Deze zestal trainingen / methodes, waarvoor Theo Klungers gecertificeerd is,  zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

(*2) De methodes om pesten aan te pakken zijn voorlopig goedgekeurd (op dit moment de hoogste beoordeling) door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Zie ook Beoordeling anti-pestprogramma’s van het ministerie van OCW

Uiteraard volg ik nog regelmatig workshops om up-to-date te blijven.

Samenwerking
Posicom werkt op het gebied van pesten en groepsprocessen regelmatig samen met andere personen / organisaties. Klik hier voor meer informatie.

algemene voorwaarden en privacybeleid

Kijk hier voor de algemene voorwaarden en privacybeleid

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust even contact met me op.