BSO/TSO

Spoed observatie en adviesgesprek

Er doen zich problemen voor in de groep en u wilt graag snel advies. Lees meer…

Workshops / trainingen

Bij de BSO en TSO is er logischerwijs meer vrijheid voor kinderen. In de vrijere situatie kan pesten makkelijker plaatsvinden en / of moeilijker gedrag ontstaan.

Posicom heeft specifiek voor BSO en TSO een workshop ontwikkeld. Lees meer….

Readers over pesten en groepsprocessen

Posicom heeft een serie readers over pesten, moeilijke groepen en communicatie. Lees meer…

Tips & bibliotheek

Gratis tips en bibliotheek.