Van een moeilijke groep naar een prettige groep

Een moeilijke groep vreet energie en kan op een bepaald moment het werkplezier flink vergallen voor de leerkracht en de kinderen. Daarnaast kan de betreffende groepsleerkracht ook nog eens te maken krijgen met ouders die zich bezorgd maken. Voordat je het weet is een negatief spiraal een feit.
In deze reader kunt u lezen hoe u een moeilijke groep weer in het gareel krijgt, en kan komen tot een prettige werksfeer in de groep via een concreet stappenplan en vele praktisch uitvoerbare tips, zonder administratief gedoe. Gewoon heel praktisch dus!
De reader bevat tevens een concreet stappenplan hoe u de leerlingen kunt leren baas te zijn of hun eigen gevoelens / gedachten (B.O.J.E.G.G.-methode), zodat ze op een gezonde wijze controle houden over zichzelf en daar ook verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Tevens wordt in de reader beschreven hoe de kinderen in de groep kunnen uitgroeien tot helpers van een goede sfeer.

In deze reader leest u ook hoe u uw eigen werkenergie op peil kan houden, in uw “rust” kan komen en blijven en hoe u lol in het werk kunt behouden, maar ook wat u van uw collega’s en van de ouders mag verwachten en hoe u dat bewerkstelligt (stappenplan & tips).

Ouders kunnen in deze reader lezen wat zij kunnen doen om het groepsproces in de klas positief te bevorderen en de schoolleiding krijgt tips aangereikt om naast de groepsleerkracht te staan.
Een moeilijke klas is niet alleen de verantwoordelijkheid (het probleem) van de groepsleerkracht, maar een gezamenlijke “uitdaging” van kinderen, ouders, medeleerkrachten, I.B.er(s) en directie!

Verder komen verschillende vormen van coaching aan bod en hoe een I.B.-er of een andere begeleider dat heel praktisch kan doen, zonder de groepsleerkracht in de wielen te rijden of af te branden.

Daarnaast worden verschillende sociale vaardigheidsprogramma’s tegen het licht gehouden die op de Nederlandse markt zijn en uitvoerig besproken. Posicom krijgt hiervoor geen vergoeding van de makers van de verschillende sociale vaardigheidsprogramma’s. Posicom adviseert dus heel bewust volkomen onafhankelijk!!

Een prettig functionerende groep werkt trouwens preventief op pestgedrag of kan pestgedrag makkelijk doen stoppen.

Doelgroep:leerkrachten, I.B.-ers, schoolleiding en ouders die met deze praktijkgerichte reader direct aan de slag kunnen. Verder ter informatie zeer geschikt voor: studenten van PABO’s & lerarenopleidingen, ARBO-artsen, orthopedagogen en (school)psychologen.
Prijs:Gratis
Bestellen:Download hier de gratis reader
Auteur:Theo Klungers heeft ruime ervaring in de onderwijsvormen  LOM, MLK, ZMLK (SO en VSO), school verbonden aan een Paedologisch Instituut (= P.I.-school) en in het basisonderwijs. Hij geeft nog steeds 2,5 dag per week les op een basisschool in zijn woonplaats. Daarnaast is of was hij docent bij opleidingen en nascholingsinstituten voor therapeuten en leerkrachten. Lees meer over Theo Klungers.