interactie bij pesten beïnvloedt het verdere verloop van het pesten!(?)

In de onderwijswereld en  in de wereld van de hulpverleners, zoals therapeuten komt regelmatig de discussie op tafel, vaak heel omzichtig en voorzichtig, over de rol van de gepeste in pestsituaties. Voordat u verder leest: hoe denkt u daarover?

 

Ik hoor vaak de volgende meningen:

- Sommige gepeste kinderen reageren ook zo inadequaat.

- Sommige gepeste kinderen worden maar kort gepest, omdat ze goed
  reageren.

- Sommige gepeste kinderen zijn zo weinig weerbaar....

- Sommige gepeste kinderen......(vult u maar in).

 

Het komt erop neer dat gepeste kinderen min of meer medeverantwoordelijk zijn voor, of schuldig zijn aan de pestsituatie. Zeker als gepeste kinderen, soms ook pester, helper of verdediger zijn, wat ook gebeurt.

 

Hoe kijk ik ( Theo Klungers ) er tegen aan?

 

Pesten is een groepsgebeuren, dus ook een interactiegebeuren. Hoe een gepest persoon reageert op een pestend persoon heeft weer invloed op o.a. de reactie van de pester. Hier kun je in therapie of coaching ook wat mee. Je leert een gepest persoon hoe hij of zij zinvol kan reageren. En dat is per situatie en persoon verschillend. Het hangt af van de rest van de groep, en gezagdragers, de type pester en hoe je als gepest persoon zelf in elkaar steekt. Dus de reactie van een gepest persoon heeft invloed op het vervolg van het stoppen, verminderen of doorgaan van pesten, net zo goed als de manier van reageren door alle andere betrokkenen.

 

Maar..... een gepest persoon zou niet in een pestsituatie  moeten belanden. Niemand heeft het recht een ander te pesten!!!!!!!!! Als we het al over een schuldvraag hebben, dan is de gepeste in ieder geval niet de schuldige.

 

De vraag of de pester niet in coaching of therapie zou moeten (als de normale opvoedkundige handelingen niet werken) is wat mij betreft "ja". Gelijktijdig zie ik dat weinig gebeuren.

 

Tegen mijn cliënten zeg ik ook altijd: "Niemand heeft het recht jou / u te pesten!!! Maar als het dan toch gebeurt, is het handig om te weten wat je kunt doen!"

 

 

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.