pesttest uit reader VPNEW

Uit dereader "Van pesten naar een wij-gevoel" (VPNEW) van Theo Klungers van bureau Posicom.

 

Posicom-pesttesten voor kinderen en ouders

De onderstaande pesttest  is (nu nog) een papieren versie..

Enkele tips:

 1. u kunt ook alleen de pesttest voor de kinderen laten afnemen omdat het vaak al genoeg informatie oplevert;
 2. Heel belangrijk: leg goed het verschil uit tussen ruzie, plagen en pesten: meer info...
 3. het afnemen van de pesttest is het begin van de pestaanpak en zal gevolgd moeten worden door een plan van pestaanpak, indien dat nodig is;
 4. eventueel wordt tijdens een ouderavond de bedoeling van de Posicom-pesttest uitgelegd en worden mensen gemotiveerd om aan deze test mee te werken;
 5. de test wordt de eerste keer altijd anoniem ingevuld en na de eerste keer mag het kind zelf kiezen; 
 6. De leerkracht loopt NIET rond, maar help alleen als een kind om hulp vraagt;
 7. in school wordt een bus o.i.d. neergezet waarin iedereen het formulier kan retourneren;
 8. het formulier van de kinderen wordt in de klas kris kras opgehaald, dus niet netjes op volgorde, waardoor achterhaald kan worden van wie het formulier afkomstig is.
 9. de resultaten van de test worden gebruikt om te kunnen gaan werken aan de toekomst
  (schoolverbeteringsplan) en dus niet om mensen af te rekenen op de huidige resultaten;
 10. de groepsleerkrachten kunnen gericht gaan werken aan het aanpakken van pesten en de pesters in de groep;
 11. na afloop van het verbeterplan wordt de test herhaald, om te kijken of het verbeterplan gewerkt heeft (= minder tot bijna geen pestgedrag).

Posicom-pesttest voor kinderen

De test wordt op een plek afgenomen, waar een kind zich veilig voelt en niet de ogen van medeleerlingen voelt. Ook volwassenen moeten niet in de beurt komen als een kind de test doet, want een kind kan dan het gevoel krijgen, dat de volwassene kijkt wat hij of zij invult.

Om te voorkomen dat een pester een gepeste onder druk gaat zetten is het heel belangrijk dat de test in een keer wordt afgenomen voor een pauze of voor een vrij moment (gym, spel, pauze, enz). De leerkracht dient te benadrukken dat deze test er is om ervoor te zorgen dat iedereen pestvrij op school kan werkenen leven. De test is bedoeld om de sfeer in de groep nog fijner te krijgen.

Indien een kind invult dat het nooit gepest wordt of een keer per jaar is er m.i. geen pestprobleem voor dit kind. De test vraagt ook naar waar er gepest wordt. U kunt daardoor snel in kaart brengen waar de onveilige situaties / plekken zich bevinden.

 

Posicom-pesttest voor ouders / verzorgers

De ouders krijgen deze test via hun kind thuis bezorgd. Deze test dient in een
gesloten enveloppe ingeleverd te worden in de daartoe bestemde bus.

De bedoeling van deze test is om na te gaan of de kinderen en ouders uit dezelfde
groep dezelfde beleving hebben m.b.t. pestgedrag.

U kunt tevens nagaan of ouders tevreden zijn over het aanpakken van pesten.

U kunt trouwens ook besluiten om de test bij de ouders / verzorgers niet af te nemen, maar alleen bij de kinderen.

Als u deze test afneemt, dan is het zinvol om de test op dezelfde dag af te nemen
als de Posicom-pesttest voor de kinderen.

 

Hieronder de pesttesten

Voor kinderen

Uitleg

Jouw school wil graag dat jij en je klasgenoten met plezier naar school gaan. Misschien ga je al met plezier naar school.

Het kan ook zijn dat je niet met plezier naar school gaat omdat je gepest wordt.

Om iets tegen pesten te kunnen doen, moet de school natuurlijk wel weten of er gepest wordt. Jij kunt daarbij helpen door deze test in te vullen.

Datum:

Naam mag je invullen, maar het hoeft niet.

Groep: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 (basisschool)

Klas: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (voortgezet onderwijs)

Hoe vaak word je gepest?   Kruis alsjeblieft 1 antwoord aan.

0.. Ik word nooit gepest.

0..Ik word ongeveer 1x per jaar gepest.

0..Ik word ongeveer 1x per maand gepest.

0..Ik word ongeveer 1x per week gepest.

0..Ik word ongeveer 1 x per dag gepest.

0..Ik word meerdere keren per dag gepest.

Waar word je gepest?   Je mag meer antwoorden invullen.

0..Ik word nergens gepest.

0..Ik word in het klaslokaal gepest als de leerkracht erbij is.

0..Ik word in de klas gepest als de leerkracht even weg is.

0..Ik word op de gang gepest.

0..Ik word in de pauze gepest (binnen bij het eten en drinken).

0..Ik word in de pauze buiten gepest. (0..kleine pauze  0..grote pauze)

0..Ik word gepest voor schooltijd op het plein.

0..Ik word gepest van huis naar school toe / van school naar huis toe.

0..Ik word gepest via internet.

 

- Door wie word je gepest? En wat doet of doen de pester(s)


 

 - Wie helpt jou wel eens tegen het pesten? ------------------------   


- Welke kinderen worden volgens jou elke dag gepest? -----------------

 

 

- Door wie worden ze gepest? ---------------------------------------------------------------------------- 

- Ik vind de sfeer in mijn klas vervelend / plezierig, omdat.....

copyright Posicom vanaf 1996. Meer info: www.posicom.nl

 Pesttest voor de ouders

Uitleg

Zoals u weet willen wij als school de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Het team wil dat de kinderen met plezier naar school gaan. Wij willen u vragen de onderstaande vragen te beantwoorden. Hierdoor krijgen wij nog meer informatie m.b.t. de vraag of we op
de goede weg zijn met het bieden van een goed en veilig schoolklimaat en waar we nog aan moeten werken met elkaar.

Na het invullen van het formulier kunt u deze in de enveloppe doen, deze dichtplakken, en daarna deponeren in de daarvoor bestemde bus op school.

Bedankt voor uw medewerking. Het team.

Datum:

Naam:

Mijn kind zit in groep: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 (basisschool)

Mijn kind zit in klas: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (voortgezet onderwijs)

Hoe vaak 
wordt uw kind gepest, zover u kunt nagaan?   Kruis alstublieft 1 antwoord aan.

0.. Mijn kind wordt nooit gepest.

0..Mijn kind wordt ongeveer 1x per jaar gepest.

0..Mijn kind wordt ongeveer 1x per maand gepest.

0..Mijn kind wordt ongeveer 1x per week gepest.

0..Ik Mijn kind wordt ongeveer 1 x per dag gepest.

0..Mijn kind wordt meerdere keren per dag gepest.

Waar wordt uw kind gepest?   U mag meer antwoorden invullen.

0..Mijn kind wordt nergens gepest.

0..Mijn kind wordt in het klaslokaal gepest als de leerkracht erbij is.

0..Mijn kind wordt in de klas gepest als de leerkracht even weg is.

0..Mijn kind wordt op de gang gepest.

0..Mijn kind wordt in de pauze gepest (binnen bij het eten en drinken).

0..Mijn kind wordt in de pauze buiten gepest.

0..Mijn kind wordt gepest voor schooltijd op het plein.

0..Mijn kind wordt gepest van huis naar school toe / van school naar huis toe.


0..Door wie wordt uw kind gepest? ---------------------------------------------------------------


0..Door wie wordt uw kind wel eens geholpen? -------------------------------------------------  
 

0..Welke kinderen worden volgens u gepest op onze school en in welke klas zitten zij?

 

 

copyright Posicom vanaf 1996. Meer info: www.posicom.nl

copyright Posicom / Theo Klungers

Het artikel mag vermenigvuldigd en/of verspreid worden voor
persoonlijk gebruik en voor scholen en instellingen met de bronvermelding =
Posicom. Ook mag het artikel in zijn geheel en ongewijzigd in een link worden
opgenomen en geplaatst op een website en/of sociale medium/media (bijvoorbeeld
Twitter,linkin en facebook). Commercieel gebruik mag alleen na schriftelijke
toestemming van Theo Klungers van bureau Posicom.
© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.