SOVA-SEO-leerlingbegeleiding

Op enkele scholen in Weesp, zoals op mijn eigen VDMV-school, verzorg ik (Theo Klungers) SOVA-SEO-leerlingbegeleiding aan kinderen, die ondersteuning kunnen gebruiken op dit gebied. Ik doe dit alleen op verzoek van de school, die dat dan vooraf met u als ouders heeft besproken. Als er een verzoek bij mij ligt om eventueel met uw kind te gaan werken, plannen we een kennismakingsgesprek in. Daarna kunnen we beslissen of de begeleiding door mij daadwerkelijk opgestart gaat worden. Uiteraard moet uw kind ook willen! De SOVA-SEO-leerlingbegeleiding vindt op school plaats onder schooltijd.

Daarnaast begeleid ik regelmatig groepen met pedagogische hulpverhalen.

Ik begeleid leerlingen o.a. met:

  • het loslaten van faalangst;
  • het versterken van zelfvertrouwen en zelfbeeld;
  • het omgaan met perfectionisme;
  • het opkomen voor jezelf op een vriendelijke en stevige manier;
  • het omgaan met boosheid;
  • vrienden maken en behouden of bewust loslaten;
  • hulp durven vragen en geven;
  • ontspannen blijven of worden in moeilijke situaties;
  • effectief communiceren (ook bijvoorbeeld op Whatsapp), zonder steeds in conflicten te belanden.
  • omgaan met pestsituaties. Gelijktijdig kan ik dan ook met leerkrachten en/of de anti-pestcoördinator hierover sparren. Mediation kan dan ook tot de mogelijkheden behoren.

Hier kunt u meer over de achtergrond van Theo Klungers lezen.

* = SEO = sociaal-emotionele ontwikkeling en SOVA = sociale vaardigheden.