ondersteuning op locatie

ondersteuning op locatie

Ondersteuning op locatie. Posicom komt graag naar u toe. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van een  workshop, of het sparren met directies en / of zorgteams over sociale veiligheid, of voor het begeleiden van klassen en hun leraren in het PO en VO. Belangstelling? Dan kunt u contact met mij (Theo Klungers) opnemen. Wilt u eerst meer over mij weten, kijk dan a.u.b. hier...

Hieronder beschrijf ik, wat ik o.a. voor u kan doen.

beleid sociale veiligheid op school

Wilt u als directie en / of zorgteam sparren over de sociale veiligheid op school, dan kan dat. Op mijn eigen school, waar ik 2,5 dag per werk ben ik ook verantwoordelijk voor het SEO-gedeelte en sociale veiligheid van het zorgbeleid. Wilt u sparren, neemt u dan contact met me op.

observatie in en sparren over een PO-groep of VO-klas

Heeft u behoefte aan een observatie in een groep? Ik kan een dagdeel komen observeren in uw groep en daarna met de leerkracht(en), IB-er en / of directeur over de aanpak van de groep of klas sparren. In het VO loop ik met een door u uitgekozen klas mee van les naar les. Na afloop van de observatie ga ik graag in gesprek met mentor, teamleider en iedereen die daarbij wil aansluiten.

traject en / of begeleiding van een groep in het PO of een klas in het VO

Als de sociale veiligheid in een groep PO of klas VO onvoldoende is, kan ook het Posicomtraject “Van een moeilijke groep naar een prettige(r) groep” nuttig zijn. Dit traject kent een aantal onderdelen:

  • voorgesprek via e-mail, telefoon of op locatie
  • observatie & advies in de groep of klas;
  • ouderavond om te bespreken wat ouders in dit traject kunnen doen en wat wij gaan doen;
  • workshop, specifiek over deze groep van anderhalf uur voor de betrokken leraren en I.B.-er of zorgcoördinator van de betreffende klas of groep;
  • nulmeting en / of interviews bij de leerlingen;
  • lessen / activiteiten voor in de groep en / of individuele trajecten;
  • plan voor de toekomst maken voor de groep of klas;
  • eindmeting en sparren over afronding
  • afrondende ouderavond en sparren met de ouders over hun positieve bijdrage na dit traject.

Een traject, zoals hierboven beschreven met observaties, metingen, workshop, ouderavonden, werken in de klas en de voorbereidingen, kost maximaal 20 uren. Zie voor de kostenberekening hieronder.

kosten

Wat zijn de kosten voor u als ik bij u op locatie kom? U kunt uitgaan van 60,– euro per uur plus 0,80 euro kilometervergoeding. De reiskosten en reistijden zitten in deze kilometervergoeding. Daarbij komen eventueel nog parkeerkosten. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Voor Florente Basisscholen gelden andere afspraken.

mijn beschikbaarheid

Een enkele losse dag kan nog tot de de herfstvakantie 2019. Voor een langer traject heb ik tot de herfstvakantie  geen mogelijkheden meer. Na de weer ruimte om klassen te begeleiden. Neem gerust contact met me op.