in de klas / school

inleiding groepsbegeleiding en / of mediation

Soms is het zinvol om met een (deel van de)  klas extra aan de slag te gaan wat betreft de sociale veiligheid. Als ik u daarbij kan ondersteunen, dan doe ik dat graag. Samen bepalen we het doel of doelen van:

 • de klas;
 • en / of individuele leerling.

Ik gebruik verschillende methodieken om de kinderen te ondersteunen hun doelen te behalen. Lees meer...

begeleiding van de hele klas

Als basis om de groepssfeer te verbeteren, werk ik in de klas met pedagogische verhalen. Verhalen inspireren en problemen kunnen veilig worden aangekaart. Zeker in een klas waar de leerlingen nog niet het achterste van hun tong durven laten zien, zijn verhalen een veilige manier om te leren omgaan met jezelf en elkaar. Mijn verhalen gaan vaak over een groep, waarvan de kinderen, die allemaal anders zijn en verschillende talenten hebben, het met elkaar moeten rooien. Ook in de verhalen gaat dat niet zomaar en is er terugval in oud gedrag, maar uiteindelijk komen in de verhalen de kinderen van de groep sterker uit het proces. In de verhalen komen de Deugden (karaktereigenschappen)  aan bod, zoals vriendelijkheid, humor, assertiviteit, zelfvertrouwen, mildheid, tact, enz. Alle vaardigheden en overtuigingen, die nodig zijn om te komen tot een prettige(r) groep verwerk ik soepel in de verhalen.Voor de kinderen zijn de verhalen vooral leuk, grappig en spannend. Ik bedenk de verhalen n.a.v. van onze doelen voor de klas. In de verhalen verwerk ik ook hoe kinderen bepaalde problemen aanpakken.

Binnen het verhaal of na het verhaal kunnen er allerlei oefeningen gedaan worden, zowel door mij als door de leerkracht(en). Dit hoeft echter niet. De verhalen op zich laten de kinderen al ervaren, dat je verschillend tegen dingen kunt aankijken en hoe je met inzet van elkaars talenten en inzet van je eigen talenten en karaktereigenschappen (deugden) problemen kunt oplossen voor jezelf en de klas.

individuele begeleiding en / of mediation

Uiteraard kan ook individuele begeleiding van één of meer kinderen uit dezelfde groep zinvol zijn. Dit kan in combinatie met begeleiding van de groep, maar dat hoeft niet. De individuele begeleiding staat in dienst van het betreffende kind en in het versterken van de sociale veiligheid in de groep.

een kind kan werken aan:

 • het loslaten van sociale faalangst;
 • het versterken van zelfvertrouwen en zelfbeeld;
 • het opkomen voor jezelf op een vriendelijke en stevige manier;
 • het omgaan met boosheid;
 • vrienden maken en behouden of bewust loslaten;
 • hulp durven vragen en geven;
 • ontspannen blijven of worden in moeilijke situaties;
 • effectief communiceren, zonder steeds in conflicten te belanden;
 • het effectief omgaan met pesten;
 • het oplossen van een lopend conflict of van een conflict uit het verleden, dat nog invloed heeft op de hedendaagse relaties binnen de groep. Dit gaat dan m.b.v. mediation / herstelgesprek.

 

Bij individuele trajecten of als een klein groepje leerlingen begeleid gaat worden, voer ik vooraf intakegesprekken met de ouders en kinderen.

Voor ouders

Ouders, u heeft heel veel invloed op het groepsgebeuren binnen school. Hier vindt u voorbeelden uit de praktijk. Nieuwsgierig? Lees meer….


praktische zaken

Voor wie? Voor klassen en scholen, die de sociale veiligheid binnen een groep willen verbeteren.
uw investering: Vraag gerust om een offerte. Uitgangspunt is 60,– euro per uur en een vergoeding van reiskosten & reistijd van 0,90 cent per km en eventuele parkeerkosten.

Voor Florente Basisscholen (Diemen en omgeving) is er een speciale regeling.

waar? Bij u op de basisschool.
Beschik-baarheid: in overleg.

Interesse of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

wie is Theo Klungers? gecertificeerd / gediplomeerd als leerkracht, therapeut, communicatietrainer, sociale vaardigheidstrainer, mediator, enz…. Lees meer…