Therapeutische mogelijkheden

Voor kinderen, pubers en volwassenen, die pestgedrag ervaren

Op deze pagina meer informatie over pesten aanpakken en / of  verwerken. Uw of jouw  doelen zijn het uitgangspunt! 

 

Wat kiezen mensen (even als voorbeeld) vaak als doel of doelen?

 • Grip krijgen op het pesten (regie leren en durven nemen).

 • Durf hebben en effectief in gesprek gaan met de leraar of met mijn werkgever.

 • Meer zelfvertrouwen hebben en uitstralen (Sta Sterk Training).

 • Zinvol moedig zijn en weten wanneer ik hulp vragen zinvol en/of noodzakelijk is.

 • Beter over mezelf denken (RET, helpende gedachten).

 • Goed kunnen inschatten hoe een “grappige” opmerking wordt bedoeld (letten op taal en lichaamshouding).

 • Met een goed gevoel op collega’s of medescholieren afstappen om een gesprek aan te knopen (leren om gesprekjes aan te knopen en deze goed te timen).

 • Stress bij mezelf en de gezinsleden verminderen (stressreducerende technieken leren).

 • Tips krijgen en vaardigheden ontwikkelen om met (ex-) pesters om te gaan (eigenwaarde verder ontwikkelen).

 • (Meer) vrienden maken (en hoe je dat kunt doen).

 • Genieten van het leven (helpende gedachten en “gewoon” doen).

 • Traumabehandeling (met EMDR en/of hypnotherapie).

 • Kortom: gelukkiger en zelfverzekerder in het leven staan.

Technieken, die ik in overleg met u of jou kan gebruiken om de gekozen doelen na te  streven zijn o.a.:

 

 

Hier bij Tips & Bibliotheek  nog veel extra informatie.

 

 

>>> Terug naar de eerste pagina van individuele begeleiding <<<