Therapeutische mogelijkheden

Op deze pagina leest u meer over de inhoud van de sessies om pesten aan te pakken en / of gemakkelijker omgaan met moeilijke sociale situaties. Jouw doelen zijn het uitgangspunt!

De begeleiding is praktisch en oplossingsgericht. Hoe krijg je grip op de pestsituatie. We bedenken een plan om pesters en meelopers te doen stoppen met pesten.

Niet bij alle gepeste mensen, ontstaan door het pesten de volgende problemen, maar ik krijg de onderstaande problemen wel vaak te horen:

 • onzekerheid;

 • doodsangst voor agressieve pesters en meelopers;

 • (faal)angst;

 • slechter over uzelf en uw mogelijkheden denken;

 • je vraagt je vaak af hoe een “grappige” opmerking naar jou toe bedoeld wordt;

 • je moet een fikse drempel over om contact te maken (bijvoorbeeld een praatje aanknopen) met andere mensen;

 • het pesten beheerst het gezinsleven;

 • je durft niet meer spontaan te leven;

 • Beelden van het pesten komen steeds terug (trauma);

 • kortom: het huidige pesten en / of een pestverleden vergalt vele momenten uit je leven.

Vormen van begeleiding

Om deze probleem aan te pakken zijn er verschillende werkwijzen en therapieën voor handen. Ik overleg met u over de voor- en nadelen van bepaalde begeleidingsmogelijkheden, zodat u doelbewust een keuze kunt maken, die bij u past. Deze aanpak blijkt zeer motiverend en effectief te werken.

 

Doel van de begeleiding

Uiteraard zoek ik samen met u uit wat jouw doelen van het begeleidingstraject zijn. Deze verschillen van persoon tot persoon. De onderstaande doelen noemen veel cliënten:

 • grip krijgen op het pesten (regie leren en durven nemen);

 • durf hebben en effectief in gesprek gaan met de leraar of met mijn werkgever;

 • meer zelfvertrouwen hebben en uitstralen (Sta Sterk Training);

 • zinvol moedig zijn en weten wanneer ik hulp vragen zinvol en/of noodzakelijk is;

 • beter over mezelf denken (RET, helpende gedachten);

 • goed kunnen inschatten hoe een (grappige) opmerking wordt bedoeld (letten op taal en lichaamshouding);

 • met een goed gevoel op collega’s of medescholieren afstappen om een gesprek aan te knopen (leren om gesprekjes aan te knopen en deze goed te timen);

 • stress bij mezelf en de gezinsleden verminderen (stressreducerende technieken leren);

 • tips krijgen en vaardigheden ontwikkelen om met (ex-) pesters om te gaan (eigenwaarde verder ontwikkelen);

 • (meer) vrienden maken (en hoe je dat kunt doen);

 • genieten van het leven (helpende gedachten en “gewoon” doen);

 • traumabehandeling (met EMDR en/of hypnotherapie);

 • kortom: gelukkiger en zelfverzekerder in het leven staan.

Technieken, die ik in overleg met jou kan gebruiken...

 

Hier vind je bij Tips & Bibliotheek veel extra informatie.

 

overleg met school als het om kinderen gaat

Als de cliënt een kind is, kan overleg tussen ouder, groepsleerkracht, kind en mijn persoontje zinvol zijn om met elkaar het pestprobleem aan te pakken. Ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheden.

wachtruimte en overleg tussen mij als therapeut, kind en ouder (als de cliënt een kind is)

Doordat veel cliënten van buiten Weesp (vlakbij Amsterdam) komen, blijven partners of ouders wachten in de wachtkamer. Bij kinderen heeft dit het voordeel dat een therapiesessie van een kind na uitdrukkelijke toestemming van het kind met u als ouder kan worden doorgesproken in combinatie met sparren/tips. Een sessie wordt alleen doorgesproken als het kind toestemming geeft. Bijna alle kinderen vinden het juist fijn als hun ouders weten welke oefeningen e.d. uitgeprobeerd gaan worden. Zelfs pubers vinden het vaak nog prettig als de sessie op activiteitenniveau wordt doorgesproken.

 

>>> Terug naar de eerste pagina van individuele begeleiding <<<