pedagogische observatie(s) in groep of school

iStock_000010101288XSmall

Als een groep in pedagogische problemen verkeert, kan een observatie en praktische tips u en uw klas weer verder helpen. Bij pedagogische problemen kunt u denken aan: pestgedrag, veel conflicten, veel weerstand, botsende karakters, enz. Voor dit soort observaties trek ik,Theo Klungers, een middag uit met daarna ongeveer een uur sparren over wensen en oplossingen. Zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs.

Bij een observatie wordt vaak gekeken naar wat fout gaat en wat daaraan gedaan kan worden. Posicom pakt het net even anders aan. Nadat via een voorgesprek per telefoon besproken is wat de problemen in de klas zijn, wordt tijdens de observatie bekeken wat er in potentie al goed gaat en hoe dat uitgebouwd kan worden om de problemen aan te pakken. Elke oplossing van het probleem past dus al bij de groep. Wat ook vaak gebeurt, is dat kinderen uit een groep positief gedrag laat zien dat niets met het probleem te maken heeft, maar wel het probleem zou kunnen helpen oplossen. Hoe je dat “vertaalt” naar de probleemsituatie kan Posicom u in het nagesprek uitleggen en voordoen. Na ongeveer veertien dagen gaan we telefonisch nog een keer sparren.

Meer begeleiding in de klas zinvol?

Uiteraard kunt u na de observatie, zoals hierboven beschreven, ook kiezen voor meer begeleiding d.m.v. coaching van de leraar in de klas. U als leraar bepaalt zelf het persoonlijk doel en het doel voor de klas. Doelen zijn vaak:

  • de sfeer verbeteren in de klas;
  • omgaan met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en/of ouders richting medeleerlingen en/of leraar;
  • in kaart brengen wat we ouders en teamleden vragen om de groep te ondersteunen richting positief gedrag;
  • stressreductiebegeleiding voor de leraar;
  • effectief(er) communiceren met kinderen en ouders;
  • maar vooral de doelen waarop u gecoacht wilt worden.

 

Als een groepstraining voor uw klas zinvol is, kunt u hier kijken…


Doelgroep: leraren met klassen in pedagogische problemen.
Prijs éénmalige observatie en sparren op school: € 250,- voor een voorgesprek per telefoon, een observatie van een dagdeel van ongeveer 2 uur in een klas en een uur sparren na schooltijd en inclusief BTW. Exclusief 0,80 euro reiskosten / reistijd per km.
Prijs coachingstraject: voor een traject wordt een offerte gemaakt. Voor de extra begeleiding kan ook gekozen worden voor begeleiding via de telefoon, maar kan ook ter plekke op de werkvloer.
Beschikbaarheid: in overleg.
Informatie: kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.
Werkgebied: door heel Nederland, uitgezonderd Zeeuws Vlaanderen.

Optie: ouderavond op maat voor de ouders van de geobserveerde groep

Veel scholen laten een groep observeren, zoals hierboven staat beschreven, en willen in die week of in de week daarop een ouderavond. Die ouderavond is alleen voor de ouders / verzorgers van de geobserveerde groep. Dit betreft dan vaak een groep waar men zich zorgen maakt over het pedagogisch klimaat.

Doelgroep: Iedereen die als ouder / verzorger en als schoolmedewerker te maken heeft met de geobserveerde groep.
Prijs ouderavond: 350,– euro plus reiskosten van o,50 euro per km.
Informatie: kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.
Werkgebied: door heel Nederland, uitgezonderd Zeeuws Vlaanderen.
Beschikbaarheid: op korte termijn in overleg.
algemene ouderavond Voor een algemene ouderavond voor de hele school, kunt u hier meer lezen…