schoolbeleid m.b.t. pesten en cyberpesten

Wil u sparren over uw schoolbeleid  m.b.t. pesten en cyberpesten of overleggen over een  anti-pestprotocol of over de praktische uitvoering van een anti-pestbeleid? Dat kan.

Maar ook over:

  •  wat betekent de anti-pestwet voor onze school?
  • cyberpesten wat doen we daarmee?
  • hoe kunnen wij als volwassenen (leraren, N.O.P. en ouders) de sfeer vanaf het moment dat de kinderen binnenkomen positief beïnvloeden?
Doelgroep: anti-pestcoördinator, managementteam. I.B.-er(s) en / of SEO-commissie van school, TSO of BSO, eventueel  aangevuld met ouders en / of leerlingen.
Prijs  sparren: per bijeenkomst € 120,– euro voor het eerste uur en daarna 30,– euro per half uur plus reiskosten (= 0,50 euro per km).
Werkgebied: door heel Nederland.
Beschikbaarheid: in overleg .
Informatie: kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.
Begeleidingstraject: zie eventueel ook de workshops en trainingen.Vindt u het prettig om naast advies ook begeleiding te krijgen, dan kan dat uiteraard. Voor een schooltraject wordt een offerte gemaakt.