schoolbeleid m.b.t. pesten en cyberpesten

Sparren over voorkomen en aanpakken van pesten en cyberpesten op school met het team en/of directie, of…

Samen wilt u pesten en digitaal pesten zo goed mogelijk aanpakken en voorkomen. Theo Klungers kan vanuit uw situatie met u sparren over:

  • een goed pestbeleid op uw school en de concrete invulling daarvan op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. TSO en BSO kunnen ook in dit beleid worden meegenomen. Dit kan (hoeft niet) m.b.v. de PRIMA-methode, een erkend anti-pestprogramma, waarover u hier meer kunt lezen…

Maar ook:

  •  wat betekent de pestwet voor onze school?
  • cyberpesten wat doen we daarmee?
  • hoe kunnen wij als volwassenen (leraren, N.O.P. en ouders) de sfeer vanaf het moment dat de kinderen binnenkomen positief beïnvloeden?

iStock_000001536711XSmall

Doelgroep: anti-pestcoördinator, managementteam. I.B.-er(s) en / of SEO-commissie van school, TSO of BSO, eventueel  aangevuld met ouders en / of leerlingen.
Prijs  sparren: per bijeenkomst € 120,– euro voor het eerste uur en daarna 90,– euro per uur plus reiskosten.
Werkgebied: door heel Nederland.
Beschikbaarheid: in overleg .
Informatie: kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.
Tips:

Begeleidingstraject:

download vooraf de reader “Van pesten naar een wij-gevoel” en “Van een moeilijke groep naar een prettige groep”.

Zie eventueel ook de workshops en trainingen.Vindt u het prettig om naast advies ook begeleiding te krijgen, dan kan dat uiteraard. Voor een begeleidingstraject wordt een offerte gemaakt.