posicom_showcase2_export

 

Pesten aanpakken en voorkomen met Posicom

Pesten curatief en preventief aanpakken!

Welkom op de website van Posicom

algemeen
Posicom gaat voor wederzijds respectvol gedrag. Niemand heeft het recht om te pesten, maar als het dan toch gebeurt, is het handig om te weten wat u / je kunt doen en Posicom kan daarbij helpen.


Posicom heeft een gratis pesttest voor PO en VO, die u hier kunt downloaden.


Vacature

Op mijn school waar ik (Theo Klungers) anderhalve dag werk, is een vacature. Lees hier meer...


individuele begeleiding bij pesten

fotos_website_002

Als jij of je kind wordt gepest... Lees meer...... 

Als jij of je kind pest of meeloopt bij pesten... Lees meer...

Als je als ouder wilt overleggen m.b.t. pesten... Lees meer...

Als je of je kind niet wordt gepest, maar wel makkelijker met anderen wilt omgaan...Lees meer....  

Brugklastraining voor een zelfverzekerder overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs Lees meer...Ouderavonden voor PO, VO en NSO
Posicom verzorgt ouderavonden over pesten & cyberpesten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en naschoolse opvang. Lees meer... ouderavond


congres
Wetenschappelijke theorie omtrent pesten aanpakken en voorkomen is belangrijk, maar hoe krijg je dit nu werkzaam in de praktijk? Lees meer...
 


workshop of studiedag pesten & cyberpesten

  • studiedag / workshop over pesten en cyberpesten voor leraren. Geaccrediteerd door het lerarenregister

  • tweedaagse nascholing "Pesten en therapeutische mogelijkheden" voor therapeuten/hulpverleners geaccrediteerd door vele beroepsverenigingen

  • Tweedaagse cursus tot anti-pestcoördinator voor leraren uit PO en VO, die de rol van anti-pestcoördinator op hun school willen vervullen. Geaccrediteerd door het  lerarenregister

  • Daarnaast kunnen leraren ook de door het lerarenregister geaccrediteerde training "Kinderen leren omgaan met conflicten" volgen.

Meer informatie over deze  workshops en trainingen kunt u hier lezen...


Adviegesprekken en begeleiding voor scholen m.b.t. pesten & cyberpesten
Posicom kan u adviseren en eventueel begeleiden met het aanpakken en zoveel mogelijk voorkomen van pesten & cyberpesten op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Posicom kan u helpen om aan de aankomende pestwet te voldoen. Lees meer...
 

 Observatie in en sparren over de klas / school
Posicom kan op uw school in uw klas(sen) de pedagogische sfeer komen observeren en daarna met u sparren. Zowel voor PO als VO. Lees meer...
 gastlessen n de klas
Posicom geeft gastlessen over pesten & cyberpesten voor PO, VO, MBO/HBO/universiteit. Lees meer... 

iStock_000010101288XSmall


Pesten op het werk
Voor pesten op de werkvloer kunt u ook bij Posicom terecht. Zowel scholen, bedrijven als (overheids)instellingen. Lees meer...Tips en bibliotheek 

Bij tips en bibliotheek vindt u heel veel actuele informatie over het voorkomen & aanpakken van pesten, websites, dvd, filmpjes, boeken, songs, pestprotocollen, preventieve en curatieve tips over aanpak pesten, cyberpesten, pesttest, readers, beoordelingen anti-pestmethodes en seo-methodes door NJI en ministerie van onderwijs, enz...  klik voor meer hier...Blog  en videoblogs
Wilt u weten wanneer er een blog is geschreven of op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van pesten? Volg Theo Klungers dan op twitter.  De al geschreven blogs vindt u hier.... 
De videoblogs vindt u hier...De pers

posicom-pers-foto-klein
 
Hier vindt u meer informatie voor de pers


 

Agenda open inschrijvingen........

cyberpesten en pesten voorkomen en aanpakken op school
Op 31-03-2017 van 10:00 uur tot 16:00 uur

Wil je pesten en cyberpesten zo effectief mogelijk voorkomen en aanpakken op school? Volg dan deze eendaagse workshop voor o.a. leraren. U krijgt praktische tips waarmee u de volgende dag meteen aan de slag kunt in de klas. Deze workshop vindt plaats op vrijdag 31 maart 2017 in Utrecht.Deze eendaagse is opgenomen in het lerarenregister en levert 5 accreditatiepunten op . Lees meer...

© 1996 - 2016 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten en voor het optimaliseren van groepsprocessen.